Bestek 2022/10 HUIS VAN ALIJN: Aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van concept & studie voor de restauratie en renovatie van de volledige site

Het Huis van Alijn, het museum van het dagelijkse leven aan de Kraanlei, wil ook in de toekomst verder inzetten op interactie met het publiek. Die focus heeft niet alleen inhoudelijke, maar ook ruimtelijke gevolgen. Zo zou het museum toegankelijker moeten worden, zeker ook voor rolstoelgebruikers. Het museumparcours kan logischer en enkele ruimtes kunnen beter worden benut.

Sogent en OYO Architects maakten reeds een masterplan op voor de ruimtelijke reorganisatie. Een uitdagende oefening die een veelbelovend resultaat opleverde dat dient als basis voor de verdere studie.

Sogent lanceert een opdracht voor het aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van concept & studie voor de restauratie en renovatie van het Huis van Alijn met het oog op de energetische optimalisatie en verduurzaming van de site, het verbeteren van de toegankelijkheid en het PTI-conform maken van de site volgens de brandnormen.

De uiterste indieningsdatum van de offertes is donderdag 7 juli 2022 om 15:00. Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Op 20 juni werd een eerste rectificatie gepubliceerd betreffende een algemene verduidelijking.

Op 24 juni werd een tweede rectificatie gepubliceerd betreffende een algemene verduidelijking.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen, inclusief 1ste en 2de rectificatie) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie aan de rechterzijde op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Evelien Slock
evelien.slock@sogent.be
092696900