Bestek 2022/11 – INVFAC OPGNLN – Aanstellen van een studieteam voor de vernieuwing van HVAC in een polyvalent gebouw

Sogent zoekt een studieteam voor het ontwerp van een nieuwe HVAC-installatie in het polyvalent gebouw ‘Minus One’.

Deze opdracht omvat het voeren van een studie met het oog op het vervangen van de volledige HVAC-infrastructuur van het gebouw Minus One aan de Opgeëistenlaan 451 te Gent. De opdrachtnemer voert alle noodzakelijke studies uit volgens de geldende normen en vereisten waarbij de vereisten van de gebruikers maximaal geïmplementeerd worden. De opdrachtnemer staat in voor de opmaak van de technische uitvoeringsdocumenten inclusief meetstaat. De opdrachtnemer beoordeeld de ingezonden offertes en adviseert de opdrachtgever bij de gunning. De opdrachtnemer staat in voor de opvolging van de uitvoering.

Een plaatsbezoek is mogelijk op afspraak. U contacteert hiervoor Wim Bollein 0476 87 56 74 of wim.bollein@sogent.be.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is woensdag 13 juli 2022 om 10u00. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Wim Bollein
wim.bollein@sogent.be
09 269 69 83