BESTEK 2022/14 – SVK Woonmodel

Realisatie van een woonproject met 16 wooneenheden te Gentbrugge voor verhuur aan SVK Gent

Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, wil Gent uitbouwen tot een stad waar het aangenaam wonen, ontmoeten en werken is voor iedereen. Zo werken we aan een inclusieve stad waar betaalbaar wonen een plaats krijgt en waar een sociaal en divers aanbod wordt aangereikt. Hiervoor wordt in eerste instantie geïnvesteerd in de huurmarkt.

De grootste garantie op betaalbaar wonen blijft vandaag nog steeds sociale huisvesting. Het Gentse stadsbestuur heeft dan ook de ambitie om het woonaanbod van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Gent de komende jaren te verdubbelen. Het SVK huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze door aan sociaal kwetsbare huurders.

In het verleden werden er echter te weinig betaalbare, grotere gezinswoningen aangeboden aan het SVK en daar willen we vandaag verandering in brengen met de ontwikkeling van een nieuwe type huisvestingsmodel, het ‘SVK-woonmodel’. Dit huisvestingsmodel houdt in dat op grond van een publieke partij, een private partner woningen op maat ontwikkelt, die na realisatie verhuurd worden aan het SVK Gent.  

Voor de eerste realisatie van dit ‘SVK-woonmodel’ werd een perceel te Gentbrugge, in eigendom van Stad Gent, geselecteerd om er een meergezinswoning met 16 wooneenheden te voorzien. Sogent zoekt voor dit project een private partner, m.n. een multidisciplinair team met expertise op vlak van projectontwikkeling, architectuur en duurzaamheid. De private partner staat in voor het ontwerp, de financiering, de bouw en de verhuur van de woningen aan SVK Gent, dat op zijn beurt (onder)verhuurt aan kwetsbare huurders.

Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.

Uiterste datum voor het indienen van een kandidaatstelling is 29 november 2022 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

De Selectieleidraad en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Annelies Van Hauwe
Annelies.VanHauwe@sogent.be
09 269 69 48