Bestek 2022/17 - Erfpachtrenovatie met verhuur via Sociaal Verhuurkantoor Gent

Voor dit project gaat sogent op zoek naar één of meerdere private partners om 15 woningen te renoveren, 2 woningen te slopen en herop te bouwen en het bouwen van één nieuwbouwwoning.

Na deze renovatie of heropbouw zal de private partner(s) de panden verplicht gedurende minimaal 46 jaar verhuren via het SVK Gent of zijn rechtsopvolger, dit aan de voorwaarden bepaald door SVK Gent en bijhorende (te indexeren) huurprijzen.

In het kader van deze opdracht zal er een erfpacht van 50 jaar afgesloten worden tussen sogent en de private partner(s) i.f.v. de voorgestelde ontwikkeling en verhuur aan het SVK Gent.

Deze opdracht is onderverdeeld in 2 percelen:

Perceel 1:

  • Het renoveren van de woningen gelegen in de Abrikoosstraat 43, 47, 49, 59, 63, 65, 67, 69 te 9000 Gent en de bijhorende bergingen;
  • Het renoveren van de woningen gelegen in de Kasteellaan 257, 259, 261, 263, 265, 269 en 273 te 9000 Gent;
  • Het slopen en heropbouwen van de woningen gelegen in de Langestraat 134 en 138 te 9050 Ledeberg.

Perceel 2:

  • Het bouwen van een nieuwbouwwoning op het braakliggend perceel gelegen in de Ledebergstraat 60-64 te 9050 Ledeberg.

Geïnteresseerden kunnen een aanvraag tot deelneming indienen voor één of meerdere percelen tot 29 november 2022 om 10u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden. 

De selectieleidraad en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website

Opmerking: Voor de woningen in de Kasteellaan met huisnummer 269 & 273 werd de extra slaapkamer op de tweede verdieping niet opgenomen in de plannen. Deze woningen hebben, net zoals de andere woningen in de Kasteellaan, een extra (kleinere) kamer op de tweede verdieping.

Contactpersoon: 
Astrid Vandepitte
astrid.vandepitte@sogent.be
09 269 69 70