Bestek 2023/04 “Aanstellen van een EPC-deskundige voor niet-residentiële gebouwen”

Sinds 1 januari 2023 is een EPC-attest voor niet-residentiële gebouwen noodzakelijk bij het stellen van een nieuwe huur- of gebruiksovereenkomst op een niet-residentieel gebouw. Dit attest dient te worden opgemaakt door een energiedeskundige type D.

Aangezien sogent een groot aantal vastgoedobjecten in portefeuille heeft en veel van deze panden met wisselende huurcontracten werken, wenst sogent één deskundige aan te stellen om, op basis van afroep, EPC-attesten voor niet-residentiële gebouwen op te maken.

In eerste instantie zal gevraagd worden om een EPC-attest op te maken voor de panden waarvan sogent reeds weet dat er een wijziging in de huur of gebruik zal zijn gedurende 2023. Vervolgens zullen meerdere gebouwen aan de opdracht toegevoegd worden. Dit betekent echter niet dat uiteindelijk het volledige patrimonium van sogent binnen deze opdracht zal geattesteerd worden. De te voorziene attesten worden door sogent aangevraagd in functie van de noodzaak.

De opdracht wordt beëindigd na maximaal 3 jaar na de gunning van de opdracht of na het bereiken van een maximale budgetdrempel van €139.000 excl. BTW.

Verdere info kan verkregen bij Wim Bollein 0476 87 56 74 of wim.bollein@sogent.be.

De uiterste indieningsdatum van de offerte is maandag 17 april 2023 om 14u00. De offerte kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie rechts op deze webpagina.

Contactpersoon: 
Wim Bollein
wim.bollein@sogent.be
09 269 69 83