BESTEK 629001 "Wegenis-, riolerings- en omgevingswerken landschapspark TLG Science Park Campuszone"

Tech Lane Ghent Science Park NV lanceert een overheidsopdracht voor de aanleg van een landschapspark in de zone Campus E op het regionale bedrijventerrein “Eiland” te Zwijnaarde.

De opdracht, bestek 629001, betreft een openbare procedure. Deze opdracht is een totaalaanneming waarbij de inschrijver garant staat voor de volledige afwerking zoals beschreven in de bestekteksten. De opdracht wordt verder omschreven in de administratieve en de technische bepalingen in bijlage.

Uiterste indieningsdatum van de offertes is donderdag 16 september 2021 om 11u00. Er kan enkel elektronisch ingediend worden.

Het bestek en bijhorende bijlagen kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Tijl Stieperaere
tijl.stieperaere@sogent.be
09 269 69 49