Renovatie Wintercircus Fase 2: Sprinklerinstallaties

Als tweede stap ter realisatie van het project Wintercircus wordt het bestek 2019/04 “Renovatie Wintercircus Fase 2: Sprinklerinstallaties” gelanceerd.

In 2005 werd het Wintercircus – de voormalige garage Mahy– aangekocht met de bedoeling deze site om te vormen tot een hedendaagse en toonaangevende ‘hotspot’
voor innovatieve economie, digitale media, cultuur en events (project “Wintercircus”).

Het Wintercircus is gelegen in het centrum van Gent tussen de Lammerstraat, de Sint-Pietersnieuwstraat en de Platteberg en maakt deel uit van het project De Krook.

De bedoeling van het gerenoveerde Wintercircus is om rond een centraal en overdekt binnenplein kantoorruimte aan te bieden aan organisaties en bedrijven
die werken rond digitale innovatie in media. Ook een rockzaal met capaciteit van een 500-tal personen evenals faciliteiten als café, restaurant en foyer zijn gepland.
Alle andere stedelijke functies die in het gebouw hun plek zullen krijgen, zullen creativiteit, kennis en economie samenbrengen.

Opdracht

Het bestek 2019/04 “Renovatie Wintercircus Fase 2: Sprinklerinstallaties”

In de documenten als bijlage toegevoegd, worden alle werken in detail beschreven en zijn de nodige plannen en details voorzien.
Eveneens worden de procedure, de selectiecriteria en de gunningscriteria toegelicht.

Erkenningsklasse:  

De inschrijver moet voldoen aan de vereisten gesteld door de erkenningsreglementering (Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken en uitvoeringsbesluiten).

De werken betreffen de categorie:  D16 Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen

Indiening offertes:

De offertes worden geopend op maandag 12 april 2019 om 11.30
Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie.

Het bestek (en de bijhorende bijlagen) kunt u hier downloaden na een eenmalige registratie op deze website.

Contactpersoon: 
Bernard Ottevaere
bernard.ottevaere@sogent.be
09 269 69 51