Selectieleidraad 2022/02 – The Loop veld 12 oost

Grondbank The Loop NV zoekt een multidisciplinair ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsstudie en beeldkwaliteitsplan voor een multifunctionele ontwikkeling op The Loop. Vervolgens zal het team ook instaan voor de volledige studieopdracht van de verschillende deelprojecten binnen het project.

The Loop bevindt zich in het zuiden van Gent. De site wordt vandaag in de eerste plaats gezien als een snelweglocatie maar wordt in de toekomst ontwikkeld tot een levendige stadswijk. Naast kantoren, winkels en evenementen, zal er ook plaats zijn voor wonen, groen, verschillende types handel en recreatie. Centraal in de gebiedsontwikkeling bevindt zich veld 12 oost, geflankeerd door Flanders Expo en Ikea. Door zijn centraliteit speelt deze nog te ontwikkelen zone een cruciale rol in de totale ontwikkeling van The Loop. Het veld krijgt een gevarieerd programma, wordt de verbindende factor tussen Ikea en Flanders Expo, is direct gelegen aan de tramhalte en maakt het mogelijk om connectie te maken tussen de oost- en westzijde van The Loop over de Pégoudlaan heen. Daarnaast zal het een belangrijke rol te vervullen hebben in het oplossen van het parkeervraagstuk van de volledige site.

Eigenaar Grondbank The Loop NV, een publiek-private samenwerking tussen het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent en NV Schoonmeers-Bugten (voornamelijk Banimmo NV) wenst de ontwikkeling van veld 12 oost op te starten. Dit zal gebeuren binnen de contouren van het huidige RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en de nieuwe toekomstvisie voor de site die de Stad Gent samen met de projectpartners vooropstelt.

Het gaat om een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 18° van de Wet Overheidsopdrachten.

Geïnteresseerden kunnen tot 7 november 2022 om 10u00 een kandidaatstelling indienen. De Selectieleidraad en bijhorende bijlagen kan je hier downloaden na een eenmalige registratie aan de rechterzijde op deze webpagina.

Op vrijdag 21 oktober 2022 werd een eerste rectificatie gepubliceerd. 

Grondbank The Loop NV heeft een aanvraag van Uniform Europees Aanbestedingsdocument ter beschikking gesteld. Je kan deze downloaden op het platform e-Notification (XML en PDF) of op deze webpagina (enkel PDF) na een eenmalige registratie.

Contactpersoon: 
Tom Tastenhoye
tom.tastenhoye@sogent.be
09/269 69 46