De medaillekunst van Geo Verbanck

De medaillekunst van Geo Verbanck

De medaillekunst van Geo Verbanck (c) Stichting Geo Verbanck

Van 11 tot en met 30 september 2016 stond de Kluizenzaal van de Bank van de Arbeid in het teken van de medaillekunst van Geo Verbanck. De tentoonstelling was een intiatief van de Stichting Geo Verbanck en toonde naast tal van kleine medaillekunstwerken - soms echte pareltjes in art decostijl - ook enkele topstukken, zoals een zilveren wisselbeker. De timing en de locatie voor de tentoonstelling waren allesbehalve toevallig.

FIDEM strijkt neer in Gent

Van 6 tot 10 september 2016 streek het 34ste wereldcongres van FIDEM (la Fédération Internatio-nale de la Médaille d’Art) neer in Gent. Reeds sinds 1937 staat FIDEM garant voor de promotie van de kunstmedaille en dit op internationale schaal. Om de twee jaar organiseert de federatie een congres in een ander land en dit najaar was het de beurt aan België.

Het was naar aanleiding van dit congres dat de Stichting Geo Verbanck een tentoonstelling organiseerde over de medaillekunst van Geo Verbanck. Want hoewel Verbanck bij velen eerder een belletje doet rinkelen omwille van zijn beeldhouwkunst (Verbanck was bijvoorbeeld de ontwerper van het huldemonument voor de gebroeders Van Eyck op het plein voor het Geeraard de Duivelsteen), toch prijkt zijn naam ook hoog op de lijst van Belgiës meest prominente medaillekunstenaars. Verbanck was zelf ook werkend-lid van FIDEM en zond verschillende keren medailles in voor de internationale tentoonstellingen van de federatie.

Een uitgebreid en gevarieerd oeuvre

Geo Verbanck (1881-1961) leerde de kneepjes van de beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Al snel kwamen voor de getalenteerde beeldhouwer de eerste opdrachten binnen. Hij verzorgde de decoratie van tal van imposante gevels in Gent en ontwierp vrije beelden en grafmonumenten.
Maar Verbanck hield het niet bij beeldhouwwerk alleen. Hij legde zich ook toe op de medaillekunst. Tijdens zijn leven maakte de kunstenaar iets meer dan 35 kunstmedailles, waaronder (sport)medailles, portretmedaillons, plaketten en zelfs munten. Al deze kleine en grotere kunstwerken – soms echte pareltjes in art decostijl – werden in de Kluizenzaal tentoon gesteld. En ook het pronkstuk van de collectie, een zilveren wisselbeker uit 1925, was er te zien.

De Bank van de Arbeid

Tussen de andere tentoonstellingen die sogent organiseert in haar Kluizenzaal en die doorgaans meer op architectuur zijn gericht, was deze tentoonstelling over medaillekunst een buitenbeentje. En toch was de locatie een logische keuze. Verbanck en de Bank van de Arbeid zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. De neoclassicistische buitengevels van het gebouw zijn immers verfraaid door tal van beeldhouwwerken van de hand van Geo Verbanck.
Op vijf muurvlakken realiseerde Verbanck bas-reliëfs voorzien van guirlandes en medaillons. De verzonken reliëfs bestaan telkens uit twee figuren; een arbeider en een allegorische figuur die elk een andere sector uitbeelden, zoals de textielindustrie en de metaalnijverheid. Boven de kroonlijst staan nog vijf beeldengroepen op een sokkel voor het mansardedak. De afgebeelde kinderen of engeltjes (putti) symboliseren opnieuw takken zoals de industrie en de handel. Aldus maakte Verbanck de link duidelijk met de socialistische arbeidersbeweging, de opdrachtgever van het pand. Zonder Verbancks beeldhouwwerk zou dit gebouw, net zoals vele andere monumenten in Gent, niet dezelfde uitstraling hebben.