Medewerkers

Medewerkers

Het personeel van sogent in mei 2018

Voor sogent werkt een 55-tal werknemers. Dankzij hun dagelijkse inzet en toewijding kan het stadsontwikkelingsbedrijf kwaliteitsvolle projecten afleveren.

Bij het beheren van patrimonium of het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel, komt heel wat kijken. Plannen worden gemaakt, gronden worden aangekocht en eventueel gesaneerd, wegen aangelegd, vergunningen aangevraagd, invulling gezocht,... En dat alles in overleg met de beleidsmakers, betrokken stadsdiensten en buurtbewoners.

Sogent pakt elk project op integrale wijze aan. Vier afdelingen verzekeren een vlotte en gestructureerde werking:

  • De afdeling projecten behartigt, samen met de afdeling patrimonium, de kerntaak van het bedrijf. Samen werken de projectverantwoordelijken aan de realisatie van een 40-tal vastgoedprojecten. Het gaat hierbij zowel om de bouw van woningen, bedrijfsruimtes en publieke ruimtes als om omvangrijke gebiedsontwikkeling.
  • De afdeling patrimonium behartigt, samen met de afdeling projecten, de kerntaak van het bedrijf. De afdeling bestaat uit twee teams en één dochteronderneming:
    • het team patrimonium sogent beheert het vastgoedpatrimonium van sogent van opstart tot en met beheer en verkoop. Het team staat in voor de renovatie en het beheer van onroerende patrimoniumgoederen die op lange termijn bij sogent blijven. Daarnaast vermijdt het door middel van tijdelijke invulling dat het patrimonium van sogent te kampen krijgt met problematieken als krakers, vandalisme en sluikstort.
    • het team patrimonium OCMW beheert het OCMW-patrimonium dat in Vlaanderen is gelegen en niet gebruikt wordt door het OCMW Gent zelf. Dit team beheert de lopende opdrachten, verkoopt (bouw)grond en woningen en zorgt voor de verkaveling van enkele terreinen. De inkomsten die op die manier ontvangen worden, worden door het OCMW aangewend in functie van werking van het OCMW.
    • de dochteronderneming Huuringent treedt op als stedelijk huurkantoor en heeft als ambitie om het kwaliteitsvol aanbod en de betaalbaarheid van private huurwoningen in de stad te verbeteren.
  • De afdeling financiën is een ondersteunende afdeling en staat in voor de financiële opvolging van de projecten, de opvolging van de investeringsdossiers en de verzorging van de boekhouding.
  • De afdeling personeel en organisatie tenslotte, is eveneens een ondersteunende afdeling. Binnen deze afdeling worden taken als onthaal, personeelsbeheer, communicatie, staf, kwaliteitszorg, juridische ondersteuning, subsidies en dochtervennootschappen opgevolgd.