Aanvang werken uitbreiding Bijgaardepark als sluitstuk van het herbestemmingstraject van de oude Malmarsite

01 06 2021

De voorbije jaren kende de voormalige industriële Malmarsite in de Dampoortwijk al een serieuze heropleving met de aanleg van het Bijgaardepark, enkele tuinuitbreidingen, nieuwe woningen en de herbestemming van het voormalige stationsgebouw tot kinderdagverblijf De Bijendans. Nu wordt ook een deel van de oude fabriek bij het park gevoegd. Zo zal het cohousingproject, dat ondertussen al goed zichtbaar is op de site, direct verbonden worden met het Bijgaardepark, dat door de werken in één klap 2.000 m² groter wordt.​ De buitenmuren en het metalen skelet van de fabriek blijven staan, er komen klimplanten, een varentuin en moestuinen. Ook aan de vleermuizenkolonie in de kelder is gedacht. Het nieuwe stuk park is begin volgend jaar klaar.

 

Uitbreiding van het buurtpark

Samen met de buurt kijken de toekomstige bewoners enorm uit naar de uitbreiding van het aangrenzende Bijgaardepark. Het ontwerp vertrekt vanuit het behoud van het industrieel-historische karakter van de voormalige fabriek. Het deel dat aan het huidige park grenst, wordt aan het park toegevoegd en zal dus ook publiek toegankelijk zijn. De kenmerkende bakstenen buitenmuren en typerende metalen spantstructuur dienen als basis voor klimplanten. Tussen de muren komt een varentuin waar bezoekers in de luwte van het groen kunnen genieten. Ook het moestuinenproject van vzw De Bijgaard, dat al tijdelijk onderdak vond op de site, krijgt er een definitieve plek. De uitbreiding van het Bijgaardepark maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route' en zal uitgevoerd worden door aannemer Hertsens.

"Vierentwintig jaar na de sluiting van de Malmarfabriek wordt een groot deel van de oude metaalfabriek binnenkort het grootste cohousingproject van het land. Het industrieel-historisch gedeelte aan de zuidkant werken we nu open waardoor het onderdeel wordt van het Bijgaardepark. Begin 2022 moet de uitbreiding van het park een feit zijn."

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van sogent

 

De grote werken aan het park gaan nu pas van start omdat de vleermuizen in de kelder hun winterslaap hadden. Om te verzekeren dat ze tijdens de werken hun weg naar de kelders terugvinden, werd een ecoloog bij de plannen betrokken. Windluwe plekjes, een natte kelder en aangepaste planten moeten er bovendien ook na die werken voor zorgen dat de dieren het naar hun zin hebben op de site.

 

"Met aandacht voor de bestaande fauna en flora, van vleermuizen tot varens, én met respect voor het authentiek industrieel karakter, creëren we alweer bijkomende buitenruimte voor de Gentenaars. Een welgekomen verademing in de dichtbebouwde wijk, een ontmoetingsplek waar ruimte is voor samentuinieren en allerlei buurtinitiatieven."

Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen en Buurtwerk

 

Stadsvernieuwingsproject En Route

De uitbreiding van het Bijgaardepark maakt deel uit van stadsvernieuwingsproject 'En Route'. Sogent stelde aannemer Hertsens aan om de werken uit te voeren. Het nieuwe stuk park is trouwens niet de enige recente ingreep. Eerder werd het Bijgaardepark zelf aangelegd, kwamen er nieuwe woningen en werd het oude stationsgebouw omgebouwd tot kinderdagverblijf De Bijendans. De site is ook de locatie voor cohousingproject Bijgaardehof, dat volop in ontwikkeling is.

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus