• Visualisatie van het project Rikkaai, ontwerp (c) KCAP architects & planners, EVR-architecten en Omgeving

Aanvraag verkavelingsvergunning voor Rinkkaai

06 04 2017

Aan de Koningin Fabiolalaan, vlakbij het station Gent-Sint-Pieters en het recreatiedomein Blaarmeersen, ontwikkelt sogent een nieuw stadsdeel. Het project Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende functies. Voor de ontwikkeling van dit project diende sogent een aanvraag tot verkavelingsvergunning in.

Voor de inrichting van dit gebied (zone C van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) aan de Koningin Fabiolalaan, diende sogent een aanvraag tot verkavelingsvergunning in bij Ruimte Vlaanderen. Het verkavelingsplan gaat gepaard met een stedenbouwkundige aanvraag voor de inrichting van het openbaar domein. Een goedgekeurd verkavelingsplan is een eerste stap en noodzakelijke voorwaarde om later dit jaar een omgevingsvergunning te kunnen aanvragen voor de gebouwen en om de aangestelde private partner Rinkkaai een bouwtoelating te kunnen geven.

Openbaar Onderzoek

Naar aanleiding van de aanvraag voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 april 2017 tot 11 mei 2017.
Het verkavelingsdossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage in het loket Stedenbouw en Openbaar domein van het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent) en in het Mobiel Dienstencentrum van de Stad Gent. Het Mobiel Dienstencentrum staat elke dinsdag van 11 tot 19 uur aan het station Gent-Sint-Pieters .

Infonamiddag op 19 april

Op woensdag 19 april zal het verkavelingsdossier tussen 15 uur en 20 uur ook ter inzage liggen in het  Infopunt Gent Sint-Pieters (Prinses Clementinalaan 215, 9000 Gent). Een medewerker zal dan ter beschikking staan om uw informatieve vragen te beantwoorden.

Bezwaarschriften

Tijdens het openbaar onderzoek kunt u een bezwaarschrift indienen. Bezwaarschriften moeten voor 12 mei 2017 op papier ingediend worden op onderstaand adres:
 
het college van burgemeester en schepenen,
Botermarkt 1,
9000 Gent.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus