• ZAWENT (c) DuCoop

Afvalwater en compost verwarmen De Nieuwe Dokken en het Stadsgebouw

05 04 2017

Langs de Schipperskaai in de Oude Dokken verrijzen binnenkort het woonproject De Nieuwe Dokken en het Stadsgebouw. Samen goed voor 400 woningen, enkele buurtondersteunende functies, een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Een derde van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen.

Geen aardgas, elektriciteit, stookolie of hout, maar wel afvalwater en resten van groenten en fruit: daarmee zal het water van een nieuwe wijk aan de Oude Dokken tegen 2019 worden verwarmd.

De technologie daarvoor heet Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning) en bestaat uit een innovatieve combinatie van verschillende bestaande technologieën. Afvalwater uit vacuümtoiletten wordt samen met vermalen keukenafval gescheiden opgehaald en in een vergister omgezet in biogas. Het restproduct (struviet) kan gebruikt worden als meststofkorrels. De techniek werd op kleinere schaal al toegepast in Nederland, maar wordt nu voor het eerst grootschalig en met verschillende partijen toegepast in Gent.

Van het grijze afvalwater, ongeveer 30.000 kubieke meter water, zal ter plaatse warmte gerecupereerd worden. Het water zelf zal worden gezuiverd en door het naburige zeepbedrijf Christeyns hergebruikt worden. Van dat bedrijf zal overigens (laagwaardige) restwarmte naar de woonwijk terugkeren. Dat alles komt overeen met de resterende twee derde van de warmtevraag van de wijk.

Marktconforme prijzen

Het Zawent-systeem kost 4 miljoen euro en wordt geëxploiteerd door de duurzaamheidscoöperatieve DuCoop. Bewoners krijgen garanties op marktconforme prijzen en inspraak.

Het systeem zal ook uitgebreid worden met de productie (of investering) in 100 procent groene energie. DuCoop wil zo veel mogelijk ter plaatse opwekken en opslaan via batterijtechnologie.

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tussentijds moet de CO2-uitstoot tegen 2019 met 20 procent dalen, tegen 2030 moet dat 40 procent zijn.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus