• Visualisatie Ecowijk Gantoise

Beslissing over verkavelingsvergunning Ecowijk Gantoise

26 08 2019

Op 23 juli 2019 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de verkavelingsvergunning voor Ecowijk Gantoise, de geplande woonwijk in Gentbrugge. Over het dossier moet nu opnieuw een beslissing genomen worden door de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Op de terreinen van het voormalige Ottenstadion en de tennis- en hockeyclub La Gantoise in Gentbrugge, plannen sogent – het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf – en private partner De Middenstip, een nieuwe, kindvriendelijke woonwijk met een 300-tal woningen en een wijkpark.

Op 8 februari 2017 dienden de ontwikkelaars samen de aanvraag tot verkavelingsvergunning in. Het Gentse college van burgemeester en schepenen verleende de verkavelingsvergunning op 13 juli 2017, weliswaar met voorwaarden.

Vijf bewoners dienden hiertegen beroep in, waardoor het dossier beoordeeld moest worden door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. Op 14 december 2017 volgde de deputatie de beslissing van de Stad Gent, weliswaar met onder andere een bijstelling van de parkeernorm (de ontwikkelaars dienen extra parkeerplaatsen op de site te voorzien).

Ook tegen de beslissing van de deputatie werd beroep aangetekend. De Raad voor Vergunningsbetwistingen nam om 23 juli 2019 een beslissing en vernietigde daarbij de beslissing van de deputatie van 14 december 2017. De Raad voor Vergunningsbetwistingen beveelt de deputatie een nieuwe beslissing te nemen.

Sogent heeft kennis genomen van de beslissing van de Raad en wacht nu de nieuwe beslissing van de deputatie af. Die wordt verwacht in december van dit jaar.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus