Beslissing over verkavelingsvergunning Ecowijk Gantoise

07 07 2020

Het Project

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, duurzame en kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent en private ontwikkelaar De Stip (beide eigenaar van een deel van de gronden), bereiden samen de plannen voor ‘Ecowijk Gantoise’  voor.

Ecowijk Gantoise zal door drie partijen gerealiseerd worden. Private ontwikkelaar De Stip zal instaan voor de woningen op het ‘tennis- en hockeydeel’. Sogent gaat op zoek naar een private ontwikkelaar die de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal realiseren. De aanleg van de kern van het wijkpark neemt sogent zelf voor haar rekening.

De vergunningen tot nu toe

In februari 2017 dienden sogent en De Stip samen een verkavelingsaanvraag in (voor de te bouwen woningen) én een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het openbaar domein (onder andere voor het park).

In 2017 verleenden zowel de Stad Gent als de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (in beroep), de verkavelingsvergunning, maar niet de stedenbouwkundige vergunning voor het openbaar domein, omdat er nog onduidelijkheden waren over de technische uitvoering.

Tegen deze beslissing werd in 2018 beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In juli 2019 vernietigde de Raad de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen. De Raad oordeelde namelijk dat de verkavelingsvergunning niet verleend had mogen worden, zonder vergunning voor het openbaar domein. De Raad beval de deputatie van de provincie opnieuw een beslissing te nemen.

Beperkte planaanpassingen

Opdat de provincie Oost-Vlaanderen ook de vergunning voor de aanleg van de paden, pleinen en het wijkpark zou kunnen afleveren werden planaanpassingen ingediend. De wijzigen waren beperkt en technisch van aard. Ze veranderden niets aan het voorziene aantal woningen, het aantal bouwlagen of het aantal parkeerplaatsen.

Beslissing over verkavelingsvergunning

De provincie Oost-Vlaanderen keurde op 18 juni 2020 de verkavelingsvergunning voor de nieuwe wijk goed. Ook de vergunning voor de aanleg van de paden, pleinen en het wijkpark werd mee afgeleverd.

Tegen deze beslissing werd in 2020 beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sogent verwacht een uitspraak na de zomer van 2021. Sogent zal ten vroegste in 2022 een private partner kunnen aanstellen voor de realisatie van de woningen op haar gronden. Ook de ontwikkeling van het wijkpark loopt door de beroepsprocedures een sterke vertraging op.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus