Betoncentrale Oude Dokken maakt plaats voor wijkpark

16 11 2020

De betoncentrale in de Oude Dokken wordt gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe wijkpark 'Handelsdok-Oost'.

Een industrieel relict

De betoncentrale is een relict uit het industriële verleden van de Oude Dokken. Het opmerkelijke complex naast de groene kraan, gebouwd in 1960, werd in 2009 verlaten door de firma Inter-Beton.

Wat vandaag overblijft zijn twee grote volumes; enerzijds een productie-unit met kantoren en anderzijds de opvallende silo’s die werden gebruikt als opslagruimtes. De twee delen zijn met elkaar verbonden door een luchtbrug.


Sloop

De betoncentrale is een opmerkelijk gebouw en is een geliefkoosde plek voor graffitispuiters. Naar aanleiding van de sloop gingen verschillende stemmen op om het gebouw te behouden en deel te laten uitmaken van het park dat op die plek voorzien is.

Die mogelijkheid liet sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) door verschillende externe partijen onderzoeken op vlak van technische, architecturale en financiële haalbaarheid. Verschillende scenario’s werden bestudeerd: van integrale sloop tot gedeeltelijk behoud, van renovatie tot gedeeltelijk nieuwbouw. Uit die studies kwamen verschillende ideeën, antwoorden en oplossingen. Maar ook één constante vaststelling: alle opties bleken gekoppeld aan een groot uitvoeringsbudget en een complex verhaal op vlak van beheer. Ook op vlak van veiligheid en toegankelijkheid, bleek behoud moeilijk haalbaar. Op basis van deze vaststellingen, besliste de Stad de betoncentrale te slopen. De sloopwerken zullen begin december aanvangen en in het voorjaar van 2021 afgerond zijn.

Drie grote wijkparken

De Oude Dokken wordt een gloednieuw stadsdeel met zo’n 1.200 nieuwe woningen, nieuwe infrastructuur en veel openbaar groen.

Volgens het RUP 135 Oude Dokken, komen er in totaal drie grote wijkparken rond de drie dokken. Het Houtdok, beter gekend als het Kapitein Zeppospark, is ondertussen al afgewerkt. Het wijkpark Achterdok wordt vermoedelijk in 2025-2026 aangelegd. En op de plek waar de betoncentrale nu staat, komt het wijkpark Handelsdok-Oost.

Handeldok-Oost

Het wijkpark 'Handelsdok-Oost' wordt in 2023 aangelegd en wordt 1,3 hectare groot. De Groendienst van de Stad staat in voor het ontwerp en de realisatie. Aan de kant van het water komt er een ligweide. Richting de KMO-zone wordt er een groenbuffer voorzien. Kinderen zullen zich kunnen uitleven op de voorziene speelinfrastructuur. Het park zal ook plaats bieden aan de noodzakelijke fietsverbindingen.  

Net zoals het Houtdokpark, zal ook het wijkpark Handelsdok-Oost een nieuwe naam krijgen.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus