• Het dialoogcafé over het S-gebouw op 20 april 2017

Debatteren over het S-gebouw

09 05 2017

Op donderdag 20 april 2017 debatteerden een vijftigtal buurtbewoners en andere geïnteresseerden over het toekomstige S- gebouw op het Koningin Mathildeplein, aan de zuidzijde van het station. 

Aan de zuidzijde van het station Gent-Sint-Pieters ontwikkelen sogent en de Stad Gent een nieuw gebouw en een nieuw plein. Het gebouw dat omwille van zijn vorm voorlopig het S-gebouw genoemd wordt, zal de wand vormen van het nieuw aan te leggen Koningin Mathildeplein.

Voor de realisatie van het S-gebouw gaat sogent via een PPS-procedure (Publiek-Private Samenwerking) op zoek naar een private partner. Enkele onderdelen liggen al vast. Op het gelijkvloers komt "De Fietsambassade" en op de verdiepingen zijn ongeveer 60 betaalbare huurwoningen voorzien. Voor de vrije onderdelen konden kandidaat-ontwikkelaars een voorstel indienen. Een tiental teams hebben dat gedaan. Na een eerste selectie door sogent, bleven er nog drie teams over. Zij werkten een concreet ontwerp voor het gebouw uit.

Op donderdag 20 april 2017 hebben een vijftigtal buurtbewoners en andere geïnteresseerden gedebatteerd over de drie ontwerpen. Sogent stelde de ontwerpen van de drie geselecteerde projectontwikkelaars voor, waarna de aanwezigen de pro’s en contra’s van elk voorstel konden bespreken. Belangrijke aandachtspunten vormden de invulling van het gebouw, de aandacht voor duurzaamheid, de aansluiting bij de bestaande omgeving en het toekomstige plein, de architectuur, mobiliteit en het gedeeld gebruik door de buurt.

De bevindingen van de aanwezigen werden als advies aan de professionele jury bezorgd. Op basis van dat advies, van de adviezen van de stadsdiensten en hun eigen beoordeling zal die jury een voorstel van rangschikking overmaken aan sogent. Als alles goed gaat, resulteert dit in een samenwerkingsovereenkomst met een projectontwikkelaar tegen eind 2017. De bouw zou dan kunnen starten in 2019.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus