• c Johnny Umans

Dialoogcafé Woonontwikkeling De Porre

15 11 2021

Op maandag 15 november 2021 debateren een zeventigtal buurtbewoners over de toekomstige woonontwikkeling De Porre in de wijk Moscou-Vogelhoek.

Op de voormalige fabriekssite De Porre realiseerde sogent de voorbije jaren reeds het wijkpark, de uitbreiding van De Sportschool en de bouw van het Open Huis De Porre. Aan de rand van het park is nog een woonontwikkeling voorzien die het sluitstuk zal vormen van deze herontwikkeling. Sogent zal hiervoor een private partner aanstellen die instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en de verkoop van de woningen alsook voor de aanleg van het openbaar domein. 

Twee ontwerpen

Ondertussen werden reeds twee kandidaat-ontwikkelaars geselecteerd die elk een ontwerp opmaakten. Tijdens het dialoogcafé stelt sogent beide ontwerpen voor waarna de deelnemende buurtbewoners de pro's en de contra's van elk voorstel zullen bespreken in kleine groepjes. Belangrijke aandachtspunten hierbij vormen de inpassing van de woningen in de omgeving, de mobiliteitsaanpak, de aandacht voor duurzaamheid, de architectuur en de buurtfuncties.

Jury

De bevindingen van de aanwezige buurtbewoners worden achteraf als advies bezorgd aan de professionele jury. Op basis van dat advies, samen met de adviezen van de stadsdiensten en hun eigen beoordeling zal de jury een uiteindelijke rangschikking van de ontwerpen maken.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus