• Het Wintercircus voor de renovatie

Eerste fase renovatie Wintercircus start voor bouwverlof

13 01 2017

Het Wintercircus maakt zich op voor de eerste renovatiewerken. Sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) gaat op zoek naar een aannemer die de eerste fase van de werken kan uitvoeren. Het gaat om grond-, stabiliteits- en rioleringswerken die het unieke pand van een stevige basis moeten voorzien. De installatie van een 'BEO-veld' zal ervoor zorgen dat warmte uit de bodem kan gebruikt worden als energievoorziening. Na het aanstellen van de aannemer, kunnen de werken voor het bouwverlof starten. Deze eerste fase zal maximaal een jaar in beslag nemen.

Hotspot voor innovatieve economie

Eind 19de eeuw gebouwd als stenen circus werd het Wintercircus na de Tweede Wereldoorlog omgebouwd tot garage van de familie Mahy. Toen eind de jaren '70 de garage haar deuren sloot, bleef het pand nog twee decennia lang dienst doen als depot voor oldtimers. Daarna stond het gebouw, ondanks de centrale ligging, zo goed als leeg.

In opdracht van de Stad kocht sogent het historisch waardevolle pand in 2005 met het oog op renovatie en integratie in het nieuwe stadsdeel De Krook. De site kreeg een bestemming als centrum voor innovatieve economie, digitale media, cultuur en evenementen. Ook de rijke erfgoedwaarde van het pand was van in het begin het uitgangspunt voor de renovatie.

Het ontwerp van de hand van Atelier Kempe Thill uit Rotterdam, in samenwerking met het Gentse aNNo architecten, behoudt de sfeer, het karakter en de ruige charme van het gebouw. De kenmerkende middenpiste wordt omgevormd tot een publiek doorgangsgebied waar evenementen georganiseerd kunnen worden. Daarrond wordt kantoorruimte voorzien voor organisaties en bedrijven die werken rond digitale innovatie in media. Het historisch patrimonium wordt verder uitgebreid met een ondergrondse concertzaal voor een 500-tal personen, een café en een dakrestaurant.

Fase 1: een solide basis

Voor de opvolging van de uitvoering van de werken, werd de tijdelijke vereniging van Baro en Sum Projects als uitvoerend architect geselecteerd. Sogent gaat nu op zoek naar een geschikte aannemer die de uitvoering van de eerste fase van de renovatie voor zijn rekening kan nemen.

In deze fase wordt de basis gelegd voor een duurzaam en stevig bouwwerk dat de tand des tijds terug met gemak kan trotseren. Het gaat om het grondverzet, het realiseren van het BEO-veld, het rioleringsstelsel onder de funderingsplaat, de bouwkuip, de structurele werken (stabiliteitswerken) en de invulmetselwerken van de niveaus -2 en -1.

Voor het bouwverlof van dit jaar start de eerste fase van de renovatie. Als alles vlot verloopt, zullen de werken na een jaar afgerond zijn.

Warmte uit de grond

Het Wintercircus krijgt een publiek overdekt binnenplein, het enige overdekte en afgesloten publieke plein van Gent. Om het middenplein het hele jaar door optimaal te kunnen gebruiken voor publieke evenementen, zal een minimale comforttemperatuur nodig zijn. Een CO2-neutraal verwarmingssysteem, in combinatie met een BEO-veld, moet deze klus klaren.

BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag. Het gaat om een nieuwe, duurzame techniek waarbij temperatuur van de aarde gebruikt wordt voor de verwarming (tijdens de winter) en de koeling (tijdens de zomer) van een gebouw. Onder de feestzaal van het wintercircus past een BEO- veld met zo’n 30 tot 35 boorgaten van 149 meter diep.  Op deze diepte blijft de temperatuur van de aarde ongeveer constant 8 à 10°C. Als een gesloten circuit van fijne buizen gevuld met water door de ondergrond loopt,  wordt in de zomer het water koeler door de temperatuur van de ondergrond. Dit gekoelde water zorgt voor de koeling van het gebouw in de zomer.  In de winter onttrekt de warmtepomp warmte aan het water. Door de ondergrond wordt het water opnieuw op temperatuur gebracht. Zo wordt warmte uit de bodem gehaald in de winter. Een win voor de energiefactuur en ook  voor het klimaat.

Vorig jaar keurde de Gentse gemeenteraad een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad en sogent. Vanuit het klimaatbudget wordt 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om de energieambities van stadsontwikkelingsprojecten op te drijven. Dankzij deze investering zal het Wintercircus zijn voortrekkersrol als duurzame en innovatieve publieke ruimte waarmaken.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus