• Tijdelijke invulling op het Heilig Hartplein in september 2017, foto (c) Stad Gent

Einde van de proefopstelling op het Heilig Hartplein

02 10 2017

Op zaterdag 30 september 2017 organiseerde de Stad Gent een slotmoment op het Heilig Hartplein. Dat betekende ook meteen het einde van de tijdelijke proefopstelling die er zes weken stond. Door het tijdelijk herinrichten van het plein, creëerde de Stad  ruimte voor activiteiten en ontmoeting. Zo konden buurtorganisaties en buurtbewoners uitproberen wat het plein nog meer voor de buurt kan betekenen zoals bijvoorbeeld een boerenmarkt. Alles wat de Stad hier uit kan leren, wordt ingezet bij de heraanleg van het plein door sogent.

Luisteren naar de mensen

De tijdelijke proefopstelling kwam er niet zomaar, maar maakt deel uit van een heus participatietraject. De voorbije maanden trok de Stad de wijk in om met iedereen die er woont of werkt, te praten over hun noden en wensen voor de toekomst van het plein. Sleutelfiguren die de diverse doelgroepen in de wijk vertegenwoordigen, werden aangesproken.  Zo waren er o.a. koffie - en soepmomenten op straat, gesprekken met organisaties uit de wijk en kinderen konden hun droomplein tekenen. Op basis van deze gesprekken kreeg de proefopstelling vorm.  

Bewoners kregen gedurende de proefopstelling de kans om hun ideeën uit te proberen of mee te delen aan de Stad. Zo konden bewoners samen met hun buren uitproberen wat wel en niet werkt op het plein en een echt pleingevoel ervaren.

Naast de experimenten met de pleinaanleg ging de Stad ook aan de slag met het zoeken naar oplossingen voor parkeren aangezien er in de proefopstelling een twaalftal parkeerplaatsen werden weggenomen.  Zo was er een overeenkomst tussen vzw De Kring en Colruyt rond event parkeren, konden buurtbewoners zich opgeven om gedurende zes weken gratis parkeren op de parking van B-Dampoort en lieten 16 bewoners uit Sint-Amandsberg de eigen wagen aan de kant staan en gebruikten ze gedurende één maand alternatieve vervoersmodi zoals de bus, tram, trein, (elektrische) fiets, autodelen of carpoolen voor hun verplaatsingen.

Samen met de signalen die de Stad uit de ontmoetingen en gesprekken capteerde, zullen ook de bevindingen uit de proefopstelling dienen als inspiratie voor de ontwerper die in de toekomst het plan voor het Heilig Hartplein en omgeving zal maken.

Wat gebeurt er na de proefopstelling?

In de week van 2 oktober wordt de tijdelijke proefopstelling afgebroken en wordt het Heilig Hartplein terug in zijn oude toestand hersteld. Deze werken zullen eind volgende week afgerond zijn.

Aansluitend volgt er een evaluatie van het participatietraject in samenwerking met de buurt. De evaluatie gebeurt op basis van de gesprekken die de Stad in het voorjaar van 2017 voerde met sleutelfiguren uit de wijk, bewoners en organisaties. Ook de bevindingen van de proefopstelling worden meegenomen in de evaluatie, samen met de slotgesprekken die de Stad zal voeren met de sleutelfiguren en betrokken partners over hoe zij het plein hebben ervaren.

Deze evaluatie wordt meegeven aan de ontwerper die in de toekomst een ontwerp zal maken voor de herinrichting van het Heilig Hartplein.

Dit betekent echter niet dat het participatietraject voorbij is. Eens de ontwerper voor de herinrichting van het plein gekend is, gaan we verder aan de slag met de betrokken partners en geëngageerde buurtbewoners om tot een gedragen plan te komen voor het Heilig Hartplein met de hoop op een definitieve heraanleg in de loop van 2020.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus