Het scenario-onderzoek voor de FNO-site kan beginnen

18 03 2021

TV Humbble-Propolis-Dhooge&Meganck Architectuur-Sabine Okkerse gaat samen met sogent en de stadsdiensten van start met het scenario-onderzoek ter voorbereiding van de herbestemming van de FNO-site. Op de site wordt gezocht naar een optimale balans tussen wonen gecombineerd met buurt ondersteunende-, economische- en/of onderwijsfuncties. Het realiseren van een kwalitatief en groen openbaar domein, en de verankering van de site met de buurt en haar bewoners zijn hierbij cruciale puzzelstukken.  De FNO-site moet een voorbeeld van verweving worden voor Gent en daarbuiten.

Situering

De FNO-site is gelegen in het noorden van de stad en is circa 2,4 hectare groot. Het gebied ligt geprangd tussen de Bloemekenswijk enerzijds en het KMO- en industriegebied ten zuiden van de Wondelgemse Meersen anderzijds. Ten noordoosten wordt de site begrensd door het Bloemekenspark en de Lieve, ten zuidwesten door de gebouwen en de evacuatieweg van de brandweer.

Historiek van de fabriek

De Filature Nouvelle Orléans’ draagt een hele geschiedenis met zich mee. Zo is deze site één van de restanten van de katoenindustrie in wat ooit het manchester van het vasteland was.

In 1872 werd dit volledige gebied verkaveld, op initiatief van Gentse textielfabrikanten, die hier een katoenfabriek oprichtten. Binnen dit projectgebied werd dan in 1896 de ‘Société Anonyme Cotonnière Nouvelle Orléans’ opgericht die zich vooral bezig hielden met het spinnen, twijnen en weven van katoen. In 1957 fusioneerde uiteindelijk het bedrijf tot een nieuwe vennootschap, onder de naam waaronder we deze vandaag kennen, ‘Filature Nouvelle Orléans’. Vanaf de jaren ‘60 kreeg de Gentse textielindustrie klappen en werd de FNO in 1972 overgenomen door de UCO-groep. Uiteindelijk valt in de jaren 80 het doek voor de FNO site en werd deze in 1990 overgekocht door de Brusselse projectontwikkelaar Immoperel, maar al snel kwamen vele gebouwen in verval. In de jaren ’90 werd de sloop van het Manchestergebouw net op tijd een halt toegeroepen en werd 1995  het Manchestergebouw, de kantoorgebouwen uit 1896 en 1907, de schoorsteen en de oude katoenloodsen beschermd als monument.

Scenario-onderzoek

De studieopdracht kadert binnen de zoektocht naar een gedragen en realiseerbare projectdefinitie. Door de veelheid aan vraagstukken met betrekking tot type-invulling (herbestemmingsmogelijkheden van de monumenten) en type-gebruikers, de ruimtelijke vraagstukken en de financiële gevolgen van ontwerpkeuzes, blijkt de noodzaak voor een voorafgaandelijke ontwerpende analyse die op verschillende detailniveaus de potenties van de site onderzoekt.

De onderzoeksopdracht omvat het voeren van een uitgebreid scenario-onderzoek naar programmatorische samenhang, financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid voor het project. Met behulp van de krachtlijnen die voortvloeien uit het onderzoek wordt een duidelijk en gedragen projectvisie geformuleerd. Deze projectvisie stelt sogent en de Stad Gent in de mogelijkheid om een weloverwogen (beleids)keuze te maken omtrent de potenties en invulling van de site en de gevolgen op financieel vlak.

De opdracht werd gegund aan de TV Hummble – Propolis – Dhooge & Meganck Architectuur – Sabine Okkerse. De opdracht vangt meteen aan en zal begin volgend jaar afgerond worden.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus