• Hoogspanningsleidingen in de Oude Dokken, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh

Hoogspanningsleidingen Oude Dokken gaan onder de grond

12 07 2017

In het projectgebied van de Oude Dokken staan momenteel nog twee hoogspanningsmasten: een naast de elektriciteitscentrale van EDF Luminus langs Dok Zuid en een op de splitsing van de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Maar die masten verdwijnen binnenkort. De kabels gaan lokaal ondergronds om de nodige ruimte vrij te maken voor de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt.

Sogent (regisseur van het stadsvernieuwingsproject) en netbeheerder Elia staan samen in voor het ondergronds brengen van de leidingen. De kabels zullen vertrekken vanuit de mast nabij de firma De Swaef langs de Afrikalaan en worden van daar, onder het dok heen, naar de andere kant van het water gebracht. Daar zullen ze rechtstreeks aansluiten op de installatie bij EDF.

Midden augustus zullen de werken aanvangen. Elia start met een boring onder het dok, van de Koopvaardijlaan tot rechtstreeks in het domein van de centrale. Vervolgens graaft Elia sleuven langs de rijweg. Vanaf midden september kunnen de kabels dan door die sleuven en boring geplaatst worden. Eens de kabels zijn aangesloten kan Elia starten met de afbraak van de luchtlijn. Voor het einde van het jaar zouden de twee hoogspanningsmasten effectief verwijderd moeten zijn en staan de Oude Dokken opnieuw een stap dichter bij de realisatie van een fijne woonontwikkeling.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus