• Huuringent

Huuringent rondt de kaap van 200 verhuringen

04 10 2018

De private huurmarkt in Gent staat onder druk. De 258.000 inwoners van onze stad hebben allemaal een dak boven het hoofd nodig. Tegen 2030 zullen er 9.000 huishoudens bijgekomen zijn en dus evenveel extra woningen nodig zijn. Vooral de vraag naar huurwoningen stijgt. Dit terwijl het aantal kwalitatieve en betaalbare huurwoningen in de stad net daalt.

Een antwoord op deze problematiek, vond het stadsbestuur in de oprichting van ‘huuringent’, een vzw opgericht in 2013 als stedelijk huurkantoor.

De missie? Meer betaalbare en kwalitatieve huurwoningen op de Gentse woonmarkt te krijgen.

Hoe? Huuringent wordt hoofdhuurder van de woning en garandeert de eigenaar een stipte betaling van de huur. Het huurkantoor neemt ook alle zorgen op zich. Zo ondervinden de verhuurders geen last van gekende problematieken zoals wanbetaling, huurschade en administratieve lasten en kunnen zij de woning zorgeloos (blijven) verhuren. De eigenaar gaat akkoord met een iets lagere huurprijs in ruil voor de zekerheid van een vlotte verhuur.

Huuringent verhuurt de woningen vervolgens onder via een toewijssysteem dat extra kansen biedt aan alleen­staanden, grotere gezinnen, mensen met een specifieke woonnood en bescheiden inkomens. Zo vinden personen die het op de private Gentse huurmarkt moeilijk hebben om iets betaalbaars te vinden toch een kwalitatieve woning.

Wat heeft die aanpak opgeleverd? Vijf jaar na de oprichting heeft huuringent op die manier meer dan 200 woningen verhuurd. En daar stop het niet. Het team van huuringent telt binnenkort 6 gemotiveerde medewerkers die zich elke dag keihard inzetten. Ze ambiëren ook verder een mooie groei.

De private huurmarkt komt meer en meer in the picture en gezien de helft van de Gentenaars huurder is, zijn initiatieven zoals huuringent belangrijk voor het Gentse woonbeleid. Daarom heeft huuringent de ambitie om ieder jaar een 30-tal nieuwe verhuringen te realiseren. Tegelijk willen we extra schaalgrootte proberen halen door een verhuurrol op te nemen in toekomstige stadsontwikkelingsprojecten.

Michiel Hagneaars - vzw huuringent

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus