Huurkwijtschelding voor alle non-profit- en vrijetijdsorganisaties

20 01 2021

Alle non-profit- en vrijetijdsorganisaties die een gebouw of grond huren van sogent, krijgen voor de maanden oktober tot december 2020 een huurkwijtschelding. Voorwaarde is wel dat de organisaties geen andere overheidssteun krijgen. De kwijtschelding zal automatisch gebeuren.

Omwille van de grote impact van de coronacrisis en de bijhorende lockdownmaatregelen, besloot sogent om een tweede, bijkomende kwijtschelding van huurgelden toe te kennen voor de maanden oktober, november en december 2020. De eerste kwijtschelding was toegekend voor de maanden maart, april en mei 2020. De huurkwijtschelding is er voor organisaties in de sociale en vrijetijdssectoren die hun activiteiten in deze periode moesten stopzetten, en die niet kunnen rekenen op andere overheidssteun. Voorwaarde is dat zij een gelijkaardige kwijtschelding toekennen aan hun eventuele onderhuurders of medegebruikers. Organisaties die hun werking wel konden voortzetten, ontvangen geen kwijtschelding.

Getroffen organisaties worden schriftelijk verwittigd, en de kwijtschelding zal automatisch gebeuren.

Voor de organisaties binnen de onderwijssector wordt geen kwijtschelding toegestaan, omdat er voor die sector al andere steunmaatregelen zijn.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus