Huurkwijtschelding voor getroffen bedrijven voor tweede helft 2020

27 10 2020

Alle ondernemingen in een gebouw van de Stad Gent, Farys of sogent krijgen voor de maanden juni tot en met december 2020 een betalingsuitstel voor de huurgelden en voor de forfaitaire bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen. Voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% door de coronamaatregelen is er een kwijtschelding.

Omwille van de grote impact van de coronacrisis op ondernemingen, ging het stadsbestuur in mei 2020 over tot een kwijtschelding van de huurgelden en forfaitaire bijdragen in de kosten voor nutsvoorzieningen voor de maanden maart, april en mei 2020. Ondernemingen kwamen in aanmerking als ze een omzetdaling ten gevolge van de coronamaatregelen konden aantonen van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. 35 bedrijven maakten van de steunmaatregel gebruik, voor een bedrag van in totaal 231.765 euro.

De Stad Gent voorziet nu onder dezelfde voorwaarden een kwijtschelding voor de maanden juni tot en met september 2020 en oktober tot en met december 2020. Getroffen ondernemingen kunnen de kwijtschelding aanvragen op basis van een verklaring op eer. Voor de periode juni-september uiterlijk op 10 december 2020, voor de periode oktober-december uiterlijk op 20 januari 2021. Voor alle ondernemingen geldt sowieso een uitstel van betaling tot 31 december voor de huurgelden en kosten in de tweede jaarhelft.

'De impact van de coronacrisis op sommige economische sectoren blijft groot in de tweede helft van 2020. Het stadsbestuur voorziet daarom voor die periode bijkomende ondersteuning. Alle ondernemingen die in gebouwen van de Stad en haar satellieten zijn ondergebracht, krijgen uitstel van betaling. Voor wie zwaar getroffen is, schelden we de huurgelden en kosten kwijt.' - Annelies Storms, schepen van Facility Management

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus