• Visualisatie van het project Ecowijk Gantoise

Inclusief wonen voor bewoners met beperking in Ecowijk Gantoise

13 10 2017

Ooit regeerden de Gantoise en de Buffalo’s er, maar het oude Ottenstadion is ondertussen afgebroken. In de plaats verrijst binnenkort een wijk van 300 woningen: Ecowijk Gantoise. Een deel daarvan is voorbehouden voor mensen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen met de steun van familie of professionele hulporganisaties. Sogent lanceert een oproep naar geïnteresseerde bewoners.

Inclusief wonen?

Inclusief wonen is een woonformule voor mensen met een beperking die zelfstandig kunnen wonen met de steun van ofwel familieleden ofwel professionele hulp. Het gaat om meerderjarigen die zijn ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (het VAPH), maar ook om mensen bij wie er een vermoeden is van een beperking.

De inclusieve woningen zijn aangepast aan de behoeften van de bewoners en maken deel uit van een gewone woonwijk en niet van een gespecialiseerde instelling. De personen met een beperking kunnen zo hun leven zelf organiseren en maken echt deel uit van de samenleving.

Ecowijk Gantoise

Ecowijk Gantoise wordt een nieuwe, duurzame woonwijk in Gentbrugge. Sogent is eigenaar van de voormalige voetbalterreinen. Het andere deel van het projectgebied, de hockey- en tennisterreinen, wordt ontwikkeld door een private ontwikkelaar. Het stadsontwikkelingsbedrijf wil op haar deel tot maximum 20 woonentiteiten voor inclusief wonen realiseren.

Het terrein is nu nog een kale vlakte, dus verhuizen naar een nieuwbouw is nog niet voor morgen. Sogent zoekt op dit moment een private partner die zal instaan voor de bouw van de woningen op haar deel. Als alles vlot verloopt, kan de bouw van de sogent-woningen starten eind 2020 en kunnen de eerste bewoners verhuizen in 2021.

Toch wordt de oproep nu al gelanceerd. Zo kunnen de geselecteerde kandidaten samen met de architecten van de ontwikkelaar hun woning ontwerpen en realiseren op maat van hun specifieke behoeften.

Kandidaturen

De oproep van het stadsontwikkelingsbedrijf richt zich tot mensen die het inclusief woonproject binnen het project Ecowijk Gantoise mee willen realiseren. Dat kan gaan om organisaties die een plek zoeken voor een dergelijk project. Maar ook om ouders die hun kind willen laten doorgroeien naar zelfstandig wonen, omringd door anderen en met een basis aan zorgondersteuning. Of het kan gaan om mensen met een beperking die zelf hun eigen leefomgeving vorm willen geven.

Kandidaten kunnen hun voorstel indienen tot en met vrijdag 1 december 2017 om 12 uur. Alle informatie vind je hier.

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus