• De Oude Dokken bij zonsopgang in juni 2017, foto (c) Wouter Van Vaerenbergh

"Meegroeimaquette" en nieuwe expo vieren 15 jaar Oude Dokken

11 06 2019

Het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken bestaat 15 jaar. Een jubileumjaar en dus tijd om even terug te blikken en vooruit te kijken. Sogent viert het jubileum met een gloednieuwe maquette, een tijdelijke expo en tal van festiviteiten.

15 Jaar na de opmaak van het masterplan maken Stad en sogent de balans op. De omgeving van de Oude Dokken is al zichtbaar veranderd. De renovatie van de kaaimuren, de eerste woningen, het stadsgebouw Melopee, de komst van oude kranen, ... Het nieuwe stadsdeel aan het water breidt uit. Er is al veel werk verricht - niet in het minst achter de schermen - maar de Oude Dokken zijn nog niet klaar. Sogent blikt graag terug op deze periode en zet 15 jaar Oude Dokken extra in de kijker met een nieuwe maquette en een tijdelijke expo.

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent

Nieuwe meegroeimaquette

In haar tentoonstellingsruimte in de voormalige Bank van de Arbeid verwelkomt sogent een gloednieuwe maquette. De maquette toont alle deelprojecten in één oogopslag én groeit verder mee met het stadsvernieuwingsproject. Gronden die nog wachten op een concrete invulling, worden in beeld gebracht aan de hand van suggestieve volumes. Eens de invulling ervan concreter wordt, kunnen deze delen vervangen worden door een maquetteweergave van het nieuwe project. Zo blijft de maquette altijd up-to-date.

Tijdelijke expo

In de Kluizenzaal van de Bank van de Arbeid pakt sogent uit met een nieuwe tijdelijke expo.

'Oude industriehavens, nieuwe hotspots?' toont het verhaal van 8 Belgische en Nederlandse havensteden en hoe zij hun oude havengebieden nieuw leven inblazen. De zogenaamde 'Waterfront Cities' (Antwerpen, Hasselt, Leuven, Oostende, Gent, Roermond, Tilburg en Vlissingen) staan voor dezelfde uitdagingen. Sinds 2008 wisselen zij kennis en ervaringen uit binnen het project 'Revitalisering Oude Industriehavens'. Het werd een uiterst boeiend uitwisselingstraject met talrijke themabijeenkomsten en overlegmomenten die hebben geresulteerd in het 'ROI-handboek', een projectfilm en concrete aanbevelingen aan elkaars adres. De laatste samenwerking heeft zich nu vertaald in deze expo.

De Maquette en de expo zijn gratis te bezichtigen van 14 juni tot het eind van het jaar in de voormalige Bank van de Arbeid (Voldersstraat 1, Gent), tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur).

Feest in september

Op 22 september 2019 vindt de Dag van de Architectuur plaats. Op die dag is het Stadsgebouw 'Melopee' nog niet officieel geopend, maar kunnen geïnteresseerden wel al een kijkje nemen en krijgen ze uitleg over hoe het gebouw tot stand kwam.

29 september wordt de allerlaatste zondag voor DOK. Wat 9 jaar geleden begon als een tijdelijke invulling, is erin geslaagd de Oude Dokken op de kaart te zetten. De verlaten industriële site is uitgegroeid van ontmoetingsplek tot broedplaats voor wilde ideeën, die de tijd en ruimte kregen om te groeien tot initiatieven die de stad mee doen bruisen.

Astrid De Bruycker, schepen bevoegd voor Participatie

Het laatste weekend van september is meteen ook het afscheid van DOK, de populaire tijdelijke invulling langs de Schipperskaai. Ook deze gronden worden binnenkort bebouwd als woonontwikkeling De Nieuwe Dokken.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus