• De voormalige bowling De Meibloem op de Meibloemsite, foto (c) sogent

Meibloemsite geeft zuurstof aan de Brugse Poort

15 09 2017

In de Brugse Poort, meer bepaald in de Meibloemstraat, moeten een voormalige bowling en meubelfabriek plaats maken voor buurtfuncties en openbaar groen. Stad Gent en sogent willen de site daarvoor aankopen. De Meibloemsite kan zo extra ‘zuurstof’ geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent.

De zogenaamde Meibloemsite bestaat uit de gebouwen van de voormalige bowling ‘De Meibloem’ en de voormalige meubelfabriek ‘Pauvers-Vandenberghe’ in de Meibloemstraat. Het volledige binnengebied is ruim 8.000 m² groot en biedt dus heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling.

Plannen van de huidige eigenaar van de Meibloemsite, Adelaar Properties, om hier een woonontwikkeling te realiseren, konden niet verwezenlijkt worden. Stad Gent en sogent plannen nu de aankoop van de site met het oog op het realiseren van een open site met ruimte voor buurtfuncties en kwaliteitsvol openbaar groen. De Meibloemsite kan zo extra ‘zuurstof’ geven aan de Brugse Poort, één van de dichtst bebouwde wijken van Gent.

Buurtfuncties en openbaar groen

Eens sogent eigenaar wordt van de Meibloemsite, wil het stadsontwikkelingsbedrijf de site meteen voorbereiden voor publiek gebruik. Het gebouwencomplex zal weer aangesloten worden op nutsleidingen, de nodige veiligheidsmaatregelen zullen genomen worden en er zullen voorbereidingen worden genomen om de site op langere termijn ingrijpend te verbouwen.

De grote site leent zich zowel voor binnen-als buitenactiviteiten. Daarom zijn er plannen om de gebouwen van de bowling en een deel van de meubelfabriek te slopen. Op die manier kan er ook ruimte ontstaan voor nieuw kwaliteitsvol openbaar groen in de Brugse Poort.

Als sogent binnenkort de onderhandelingen kan afronden en eigenaar wordt, dan is een realisatie van de eerste werken al in 2018 mogelijk.

Een nieuwe, buurtgerichte invulling

Na de aankoop zullen Stad Gent en sogent ook een beheersstructuur uitwerken met één of meerdere huurders.

Stad Gent en sogent willen met de herbestemming van de Meibloemsite een publiek project realiseren met een positieve uitstraling, dat helemaal past in de wijk. Hiervoor zal een participatietraject opgestart worden met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven.

De vernieuwde Meibloemsite moet inspelen op de noden in de Brugse Poort. De site moet een sociale en diverse plek worden waar lokale verenigingen een plaats kunnen krijgen en waar diverse buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten. De Meibloemsite moet de buurt van lucht, ademruimte, activiteit en ontmoeting voorzien.

- Sven taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Tijdelijke invulling

In afwachting van de definitieve bestemming wil de Stad al op zoek gaan naar een tijdelijke invulling. Op de wijkbeurs van de Brugse Poort op zaterdag 23 september 2017 zal hiervoor al een oproep gelanceerd worden.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus