Nieuw Vlaams huurdecreet toegelicht op derde thema-avond van huuringent

04 06 2018

Op donderdag 17 mei verwelkomde het huuringent-team een 55-tal klanten op de ondertussen derde thema-avond. Deze keer stond het nieuwe Vlaamse huurdecreet centraal. Het werd een informatieve avond op het stadhuis.

Het nieuwe Vlaamse huurdecreet regelt de rechten en plichten van huurders en verhuurders op de Vlaamse woonmarkt. De vernieuwing bracht enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Zo is de huurwaarborg verhoogd van twee naar drie maanden huur en kan je als verhuurder de huur niet meer opzeggen binnen de eerste drie jaar als de huurder een familielid is.

De nieuwe regelgeving kan gerust een extra woordje uitleg verdragen. Daarom nodigde huuringent voor deze thema-avond twee experts ter zake uit. Mevrouw Griet Van Durme van de Verenigde Eigenaars Gent belichtte de gevolgen voor de verhuurders. Meneer Filip Tollenaere van de Huurdersbond Oost-Vlaanderen interpreteerde het decreet vanuit het standpunt van de verhuurders. Twee belangrijke invalshoeken die de aanwezigen zeker wisten te appreciëren. Schepen voor Wonen Sven Taeldeman, tevens voorzitter van huuringent, leidde de avond in met een uiteenzetting over het Gentse woonbeleid. De avond werd afgesloten met een receptie en netwerkmoment.

Huuringent hecht veel belang aan het correct informeren van haar klanten. Het stedelijk huurkantoor bestaat inmiddels vijf jaar en rondt binnenkort de kaap van 200 verhuringen af!

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus