• Nieuwe dokken

Officiële opening eerste slimme energie-netwerk in de Nieuwe Dokken

02 06 2021

Sinds vandaag worden energiestromen in het nieuwbouwproject de Nieuwe Dokken in evenwicht gebracht door een unieke wijkbatterij. De hele wijk wordt automatisch voorzien van stroom en warmte; hernieuwbaar en goedkoop. Als één van de eerste gemeenschapsbatterijen betekent dit project een mijlpaal in het Vlaamse energielandschap. Een computersysteem registreert namelijk automatisch wanneer de stroom het goedkoopst is en op dat moment wordt een wijkbatterij opgeladen.

Slechts één van de duurzame innovaties  

Duurzaamheidscoöperatieve DuCoop werd opgericht om alle duurzame initiatieven voor de bewoners van de Nieuwe Dokken te bouwen en te exploiteren. In deze nieuwe wijk zullen de kringlopen van 400 woningen, kantoren en publieke gebouwen gesloten worden, waarbij water, energie, grond- en afvalstoffen worden gerecupereerd en uitgewisseld. Daarnaast beheert DuCoop ook heel wat zonnepanelen op de collectieve daken en voorziet ze ook laadpalen voor elektrische voertuigen. Nooit eerder werden de principes van de circulaire economie in ons land op deze schaal toegepast in een woonproject. 

Een duurzame wijk in een slim jasje 

 Al deze collectieve productie- en verbruiksinstallaties  worden centraal gemonitord en aangestuurd via een SCADA-platform. Op deze manier legt de stad Gent dan ook de basis voor een energiesysteem dat volledig optimaliseerbaar is op het vlak van energie-efficiëntie, gebruik van (lokale) hernieuwbare energiebronnen en impact op het lokale distributienet. Via een digitaal platform kunnen bewoners hun energie- en waterverbruiken realtime opvolgen. Door het aansturen van slimme huishoudtoestellen wil DuCoop in de toekomst proberen om ook de bewoners van de wijk zelf te betrekken bij de energiehuishouding van de wijk. 

 Een slimme batterij kan in dit energiebeheersysteem niet ontbreken. De energietransitie vereist meer en meer dat het verbruik van elektriciteit wordt afgestemd op de productie ervan; en de mogelijkheid om piek-injectie en afname te vermijden. Het inzetten van wijkbatterijen kan op deze manier een aanzienlijke besparing betekenen voor particulieren en de samenleving. Daarnaast kan een opslagsysteem zoals het hier achter de meter werd opgesteld ook inspelen op ogenblikkelijke opportuniteiten in de markt, wat een extra voordeel opbrengt. Daarbij spelen slimme algoritmes en sturingen een doorslaggevende rol. 

Het batterijproject werd ondersteund door de Vlaamse Overheid en kadert ook binnen het coöperatief onderzoeksproject ROLECS. De Nieuwe Dokken is een woonproject van Schipperskaai Development in samenwerking met sogent en de Stad Gent dat wordt verwezenlijkt in de Oude Dokken

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus