• Vrijlegging van een feniks in de Lullyzaal © Fenikx

Onderzoek naar kleur- en afwerkingslagen salons Opera Gent toont frisser kleurenpalet

15 04 2022

In de Gentse opera voeren we momenteel een groot vooronderzoek naar de afwerkingslagen van de 3 historische salons de Foyer, de Redoutezaal en de Lullyzaal. Het onderzoek is nodig om inzichten te verkrijgen in de historiek van de opeenvolgende kleurlagen, om zo gefundeerde keuzes te kunnen maken voor de restauratie. De resultaten zijn veelbelovend. Zo heeft het onderzoeksteam van Fenikx in de drie salons van de Gentse opera op sommige plaatsen 14 verflagen blootgelegd. De oorspronkelijke kleuren blijken een pak fleuriger dan de huidige, bruinachtige tinten, en er zijn ook kleurrijke decoraties ontdekt. 

De Gentse opera staat de komende jaren voor een grondige restauratie, renovatie en uitbreiding. Die werken starten in 2024. Momenteel wordt een grondig vooronderzoek uitgevoerd naar de afwerkingslagen van de drie historische salons de Foyer, de Redoutezaal en de Lullyzaal. Het interieur van die zalen werd doorheen de jaren immers meermaals overschilderd. Het onderzoek, mee gefinancierd met Vlaamse subsidies, moet een gefundeerde beslissing mogelijk maken over welke restauratie historisch het meest correct en waardevol is.

De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het onderzoeksteam ontdekte op sommige plaatsen maar liefst 14 afwerkingslagen uit verschillende decoratieperiodes. De oorspronkelijke kleuren, die teruggaan tot de eerste helft van de 19de eeuw toen de opera gebouwd werd, blijken veel levendiger en lichter dan de huidige, bruinachtige kleuren. De Lullyzaal bijvoorbeeld, de meeste spectaculaire van de drie pronksalons, werd in de verf gezet met lichtblauwe en lichtroze tinten.

Arabesk en feniks

De drie salons waren niet alleen kleurrijker, er was ook meer decoratie. In de Foyer bijvoorbeeld werd een rood arabeskmotief blootgelegd op een witte achtergrond met groene biezen, in de Lullyzaal brachten de onderzoekers dan weer een geschilderde feniks aan het licht. Die decoraties en de verflagen worden nog verder onderzocht, maar het is nu al zeker dat de salons na de restauratie een pak frisser zullen ogen.

Niet alleen de drie salons zullen na de restauratie lichter en levendiger ogen dan ooit, het hele operagebouw zal schitteren. We willen het gebouw teruggeven aan de Gentenaars als een prachtig muziek- en podiumkunstencentrum.

Sami Souguir, Schepen van Cultuur en voorzitter sogent

De onderste delen, die zich het dichtst bij de vloer bevinden, zijn het vaakst herschilderd in functie van beschadiging, zichtbaarheid en makkelijkere bereikbaarheid. De oudste oorspronkelijke laag is technisch vrij moeilijk vrij te leggen. Vermoedelijk werd de oorspronkelijke lijmverfachtergrond afgewassen bij het aanbrengen van de volgende laag of is deze opgelost en gedeeltelijk vervaagd.

Over het vooronderzoek en de restauratie

Momenteel verfijnt het ontwerpteam DRDH en BAS verder de plannen zodat de werken aan Opera Gent in 2024 kunnen starten. Het onderzoeksteam Fenikx voert op dit moment een grondig vooronderzoek uit naar de afwerkingslagen van de drie historische salons. Het restauratiebureau Steenmeijer architecten, dat deel uitmaakt van het ontwerpteam, begeleidt die studie en het volledige restauratietraject van Opera Gent. Het vooronderzoek is mogelijk dankzij een onderzoekspremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus