• De Heilig Hartkerk en het -plein voor de start van het project.

Ontwerpteam voor de herbestemming van de Heilig Hartkerk en het Heilig-Hartplein in Sint-Amandsberg is gekend

27 04 2018

Eind vorig jaar ging sogent op zoek naar een ontwerpteam voor de herbestemming van de Heilig Hartkerk en de herinrichting van het Heilig-Hartplein in Sint-Amandsberg. De opdracht is nu gegund aan het ontwerpteam De Smet Vermeulen uit Gent.

Het Heilig-Hartplein, kloppend hart van Dampoort - Sint-Amandsberg

De herbestemming van de Heilig Hartkerk en het Heilig-Hartplein maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject ‘En Route’ in de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg. De Stad Gent werkt hier samen met de bewoners en heel wat buurtpartners aan.

Er is met het stadsvernieuwingsproject plaats om pleinen, straten en parken te vernieuwen. Het Heilig-Hartplein is één van de focusplekken van En Route. Met een goede aanpak, kan het plein opnieuw het kloppend hart worden van Dampoort - Sint-Amandsberg.'

De voorbije jaren kwamen al heel wat ideeën rond stadsvernieuwing naar boven, van bewoners, stadsmedewerkers en experten. Daar is het Gentse studiebureau Maatontwerpers mee aan de slag gegaan. Het resultaat is een langetermijnvisie voor de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg. Op deze visie bouwt het stadsontwikkelingsbedrijf verder.

Op zoek naar een ontwerpteam

Begin vorig jaar startte sogent de zoektocht naar een ontwerpteam om de herinrichting van het Heilig-Hartplein en de kerk vorm te geven.

In een eerste fase konden geïnteresseerde ontwerpteams zich aanbieden. Vijf teams werden geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring met gelijkaardige opdrachten.

Vier teams maakten in een tweede fase een wedstrijdontwerp op. Voor dat ontwerp lieten zij zich onder andere inspireren door de ideeën van de buurtbewoners. Van januari tot maart 2017 voerden medewerkers van de Stad Gent gesprekken met sleutelfiguren en bewoners uit de wijk. Van 15 augustus tot 31 september 2017 zorgde de Stad ook voor extra leven op en rond het plein. Door een tijdelijke herinrichting van het plein kwam er extra ruimte voor activiteiten en ontmoeting. Zo kon de buurt alvast uitproberen wat het plein in de toekomst voor hen zou kunnen betekenen. De informatie uit de gesprekken en de bevindingen uit de tijdelijke herinrichting van het plein werden meegegeven aan de kandidaat-ontwerpers. Zo wisten ze wat werkte en wat niet.

De vier ontwerpen werden, samen met andere aspecten van de kandidaturen (zoals organisatie, voorstel rond verdere inspraak met de buurt en financiële aspecten), door een 7-koppige jury beoordeeld. Daaruit bleek het ontwerpteam De Smet Vermeulen architecten i.s.m. Tractebel, AVA partners en Stijn Oosterlynck uit Gent de beste kandidaat te zijn.

Timing en verdere stappen

Het team gaat nu aan de slag en werkt aan de herbestemming van de Heilig Hartkerk en de heraanleg van het plein. Concreet zal het ontwerpteam instaan voor de studieopdracht voor de architectuur, de omgevingsaanleg, de stabiliteit, de technische uitrusting en de EPB-verslaggeving. Dit vanaf het schetsontwerp tot en met de definitieve oplevering van de werken.

De herbestemming van de kerk zal gebeuren in samenspraak met de Kerkfabriek en het Bisdom. De mogelijkheden voor herinrichting van de zone rond de kerk bespreekt de Stad met de eigenaars en gebruikers van die gebouwen.

Bij de opmaak en de uitwerking van de verdere plannen wordt het lopende participatietraject doorgezet. Sommige handelaars en bewoners uit de omgeving uitten hun bezorgdheid over het wegvallen van parkeerplaatsen op het plein. Wil het plein een écht centraal wijkplein worden, dan zullen er een aantal parkeerplaatsen moeten wijken. Maar de partners bekijken op dit moment wel om in de omgeving plaatsen aan te bieden ter compensatie. Voor het ontwerp en de verdere uitbouw van de site zullen omwonenden, aanpalende partners, handelaars en buurtverenigingen betrokken blijven. Een gedragen plan dat een meerwaarde kan betekenen voor iedereen, is het uitgangspunt.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus