Opschortende voorwaarde niet vervuld voor ontwikkeling van Veld 12 The Loop

13 10 2017

De voorwaardelijke overeenkomst tussen sogent en Schoonmeers-Bugten nv over de ontwikkeling van het terrein tussen Flanders Expo en IKEA, bevat een reeks opschortende voorwaarden. Deze voorwaarden waren allemaal te realiseren tegen uiterlijk 30 september 2017. Aan enkele opschortende voorwaarden is niet voldaan. De raad van bestuur van sogent spreekt zich op 20 oktober uit over het voorstel om de termijn van de opschortende voorwaarden niet verder te verlengen.

Veld 12 Oost en een groot deel van Veld 12 West zijn eigendom van Grondbank The Loop. Grondbank The Loop is een publiek-private samenwerking tussen het Gents stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de nv Schoonmeers-Bugten, en is de grootste grondeigenaar in het projectgebied. De vennootschap Schoonmeers-Bugten heeft sinds 2002 projectontwikkelaar Banimmo nv als hoofdaandeelhouder.

Veld 12 Oost grenst aan de terreinen van Flanders Expo, die beheerd en geëxploiteerd worden door Artexis nv. Stad Gent heeft Artexis in 1986 een erfpacht verleend om op deze terreinen beurshallen te exploiteren. Bij de start van de verdere ontwikkeling van de site The Loop werden de gronden door Stad Gent overgedragen aan sogent. Sindsdien is sogent erfpachtverlener.

Artexis heeft als erfpachthouder ook zakelijke rechten op de grond waar nu de parking van het Holliday Inn Hotel ligt. Net deze grond is erg belangrijk in functie van de verdere ontwikkeling van Veld 12 Oost.

In 2013 is er binnen Grondbank The Loop een voorwaardelijke overeenkomst opgesteld tussen sogent en Schoonmeers-Bugten. Schoonmeers-Bugten had de intentie om de grond van Veld 12 in eigendom van Grondbank The Loop te verwerven, weliswaar onder een reeks opschortende voorwaarden, te realiseren binnen een bepaalde termijn. Een van de cruciale opschortende voorwaarden is dat er een overeenkomst met Artexis bekomen wordt over de vrijgave van grond, waar nu de parking van het Holiday Inn Hotel ligt. Een andere opschortende voorwaarde is dat er een uitvoerbare bouwvergunning moet zijn.

Het is contractueel vastgelegd dat 30 september 2017 de uiterste datum was om aan deze opschortende voorwaarden te voldoen. Er werd na jaren onderhandelen echter geen overeenkomst met Artexis bereikt. Ook Grondbank The Loop kwam reeds deze zomer tot de conclusie dat verder onderhandelen met Artexis zinloos is. Het voorstel van Artexis wordt als niet aanvaardbaar geacht.

Op haar bijeenkomst van 27 september jongstleden heeft de raad van bestuur van sogent het directiecomité van sogent de opdracht gegeven om de consequenties van de stopzetting door Grondbank The Loop van de onderhandelingen met Artexis grondig te onderzoeken. Het directiecomité van sogent werd ook gevraagd na te gaan of het zinvol is om de termijn van de opschortende voorwaarden nog verder te verlengen. Het directiecomité heeft ter zake negatief geadviseerd, mede omdat deze termijn al tienmaal zonder succes werd verlengd.

De raad van bestuur van sogent moet op haar volgende bijeenkomst van 20 oktober 2017 beslissen over een eventuele verlenging van de termijn van de opschortende voorwaarden van de voorwaardelijke overeenkomst met Schoonmeers-Bugten. De voorzitter zal op de volgende raad van bestuur op basis van het advies van het directiecomité voorstellen om de termijn van de opschortende voorwaarden niet verder te verlengen.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus