• Eerste gevelopeningen in de Heilig Hartkerk
  • Renovatiewerken pastorijwoning
  • Gerecupereerde vloertegels Heilig Hartkerk

Renovatie Heilig Hartkerk en pastorij: afbraakwerken achter de rug, eerste gevelopeningen zijn gemaakt

15 04 2022

De renovatie van de Heilig Hartkerk en de pastorij in Sint-Amandsberg is volop aan de gang. De sloop- en de funderingswerken zijn achter de rug; vandaag wordt de eerste steen gelegd. De vernieuwde Heilig Hartkerk opent haar deuren begin 2023, de pastorijwoning eind dit jaar.

De Heilig Hartkerk wordt omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor de buurt. Het ontwerp werd vorig jaar al bekendgemaakt. Aan de zijgevels van de kerk komen glazen wanden met ervoor een buitenpasserelle. Op het gelijkvloers binnenin komt een buurtrestaurant met buurtliving en een nieuwe verdieping voor activiteiten. Ook de pastorij krijgt een make-over.

De afbraakwerken zijn nu achter de rug en de funderingen zijn geplaatst. In de kerk werd het stooklokaal gesloopt, werden de vloertegels verwijderd en de schouwen naar beneden gehaald. Op dit moment wordt de buitengevel gereinigd en het dak gerestaureerd. De eerste gevelopeningen in de zijbeuken zijn ook al gemaakt. Voor de renovatie kan sogent rekenen op 800.000 euro steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

“De Heilig Hartkerk wordt een bruisende ontmoetingsplaats voor de buurt en organisaties uit de buurt. Bewoners zullen elkaar hier kunnen ontmoeten, of samen iets eten in het buurtrestaurant. Dit wordt het kloppende hart van de Dampoortwijk."

Burgemeester Mathias De Clercq

Tegels voor buurtbewoners

De renovatie en restauratie gebeuren met respect voor de architectuur en de geschiedenis. Zo worden de kleurrijke tegelvloeren behouden. De tegels die toch moeten worden uitgebroken, gaan bovendien niet verloren. Samen met Stad Gent schenken we ze aan enkele buurtbewoners en -verenigingen die ze willen gebruiken in hun eigen verbouwing.

"In Gent zijn we al een aantal jaar bezig met het herbestemmen van kerken. Met resultaat. Van de 17 kerken die een nieuwe toekomst zochten, zijn er nu al 14 met een nieuwe bestemming of een duidelijk toekomstplan. Volgens de timing van sogent zal de Heilig Hartkerk in februari 2023 opgeleverd worden."

Sami Souguir, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter sogent

Ook renovatie van de oude pastorij op schema

Ook de werken aan de pastorij zitten op schema. In de achterbouw zijn de funderingen geplaatst en is de vloerplaat gestort. De gevel werd gereinigd en wordt nu opnieuw gevoegd. Op het hoofdgebouw staat een vernieuwde dakstructuur. Binnenkort wordt het nieuwe houtskelet geplaatst, daarna wordt het gebouw ook binnenin gemoderniseerd.

De Stad én de buurt hebben samen een uitgebreid traject van studiewerk én inspraak afgelegd om tot een gedragen invulling te komen. We bekeken de pijnpunten en opportuniteiten van het gebouw, wisselden van gedachten met een proefopstelling en organiseerden een wijkbeurs en een ruimtebevraging in de buurt. Een ‘buurtatelier’ ging met die info aan de slag om de noden en behoeften aan de ruimtes te koppelen.

Astrid De Bruycker, schepen van Participatie

En Route

De werken passen binnen het stadsvernieuwingsproject En Route dat van de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg buurten wil maken waar het ook in de toekomst goed wonen is, met voldoende groen en ontmoetingsruimte. De Smet Vermeulen Architecten staat in voor het ontwerp samen met Tractebel Engineering, Juxta en Stijn Oosterlynck. De uitvoering van de renovatiewerken aan de kerk is in handen van TM Vandendorpe – Van Laere. De renovatiewerken aan de pastorijwoning worden uitgevoerd door Monument-Vandekerckhove.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus