• Renovatie kaaimuur aan Achterdok is klaar

Renovatie van de kaaimuur aan het Achterdok is klaar

18 09 2017

In de Oude Dokken is een nieuwe kaaimuur afgewerkt. Na de kaaimuren aan het Handelsdok en het Houtdok kreeg ook de kaaimuur aan de oostzijde van het Achterdok, langs de Kleindokkaai, een serieuze opknapbeurt. Enkele meters voor de bestaande muur staat een nieuwe wand, op dezelfde hoogte van de oude kaaimuur. Dat maakt het kaaivlak ernaast meteen ook een stukje breder. De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en sogent stonden in voor deze werken.

Stabilisatie van de kaaimuur

De stabilisatie- en herstellingswerken van het Achterdok zijn de eerste stappen naar een opwaardering van de omgeving van het Achterdok. Het grootste werk, de stabilisatie van de kaaimuur, was niet evident en werd uitgevoerd door middel van een nieuwe voorzetwand samengesteld uit ingetrilde buispalen en damwanden. Daarop is er betonnen kesp, een verbindingsbalk over de koppen van de buispalen geplaatst.

In het water zijn rode palen zichtbaar, die maken dat de boten niet te dicht langs de oever varen. Want om de kaaimuur te stabiliseren werd bijkomend onder het waterniveau een talud geplaatst met breukstenen. De voorbije weken zijn nog verschillende werken uitgevoerd. Zo werd onder andere een leuning geplaatst en is het wegdek in de Kleindokkaai hersteld. Nu is de volledige renovatie van de kaaimuur aan het Achterdok Oost afgerond. Daarmee is de derde en meest onstabiele kaaimuur ook hersteld.

Wandelen en fietsen langs het water

Nu de kaaimuur gestabiliseerd en hersteld is kan de Stad Gent in 2020 starten met de heraanleg van de Kleindokkaai als promenade. Van de zowat 1500 woningen die daar gepland zijn, komen er ongeveer 150 ten oosten van het Achterdok.

In de toekomst zal je dus van aan de Dampoort tot aan de oude betoncentrale kunnen wandelen en fietsen via de vernieuwde kade langs het water. Ter hoogte van de overgang van het Achterdok naar het Handelsdok, wordt het water breder en heb je een mooi uitzicht over de Oude Dokken. Op die plek is een verlaagd houten vlonderpad gerealiseerd, dat naadloos aansluit op het verlaagde wandelpad langs de Schipperskaai. Ook bovenaan de kaai zal je kunnen genieten van het weidse uitzicht: hier wordt nog een kraan geplaatst die zal fungeren als uitkijktoren. De werken zullen in de loop van 2020 uitgevoerd worden. Voorafgaand zijn nog bodemsaneringswerken vereist.

Kostprijs

De totale kostprijs van deze werken bedroeg ongeveer 4 miljoen euro (exclusief btw). Europa (Efro, Doelstelling 2), Vlaanderen (Waterwegen en Zeekanaal NV) en sogent deelden de kosten. De Europese bijdrage bedroeg ca. 950.000 euro.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus