Stad Gent en sogent investeren in twee infrastructuurprojecten voor de jeugd

31 05 2018

De Stad Gent zet in op concrete ondersteuning aan jeugdwerking, en investeert in twee infrastructuurprojecten voor de jeugd. In de Gentse Muide wordt een pand uitgebreid en vernieuwd om plaats te bieden aan de Spelotheek en de Jamklub van vzw Jong. In Gentbrugge krijgen Scouts en Gidsen Jova twee extra nieuwbouwlokalen. Sogent staat in voor de realisatie van de projecten.

Een vernieuwde plek voor de Spelotheek en de Jamklub

In Spelotheek de Speelsproet kunnen ouders speelgoed ontlenen voor hun jonge kinderen, leuke activiteiten meepikken en informatie inwinnen over spel, ontwikkeling, vrije tijd, opvoeding en onderwijs. Ze kunnen er ook in een ontspannen sfeer een babbeltje slaan met andere ouders van de wijk.

De Spelotheek is momenteel nog te vinden in de Landbouwersstraat nummer 19. Dat pand werd echter gebouwd als woning en kan niet optimaal worden ingericht als spelotheek. Daarom wil de Stad Gent het pand verkopen en de Spelotheek onderbrengen bij de Jamklub, in de Meulesteedsesteenweg nummer 25. Dat pand is al de uitvalsbasis van de wijkwerking van jeugdwelzijnswerking vzw Jong in de Muide. Gentse kinderen, tieners en jongeren kunnen er terecht voor sport en spel. Op die manier worden de activiteiten van vzw Jong ook geclusterd.

De volledige achterbouw van het pand werd na de ontdekking van huiszwam gesloopt. De vrijgekomen locatie is ideaal voor een nieuwbouw voor de Spelotheek. Voor de Jamklub worden een aantal verbeteringswerken uitgevoerd aan de reeds bestaande infrastructuur. Zo wordt het bestaande buitenschrijnwerk aan de voorgevel vernieuwd, wordt de kelder gerenoveerd en vochtvrij gemaakt, wordt de verwarmingsinstallatie vernieuwd en wordt de dakbedekking van het plat dak geïsoleerd en vernieuwd.

De werken worden gefinancierd door de verkoop van het pand in de Landbouwersstraat, aangevuld met middelen voorzien door de Jeugddienst.

Meer plaats voor Scouts Jova

De jongeren van Scouts en Gidsen Jova ravotten wekelijks op hun vertrouwde terrein in de Nelestraat 14A in Gentbrugge. Maar de scoutsgroep is al enkele jaren aan het groeien en botst al een tijdje op de limieten van de infrastructuur op de site. Ook daar wil de Stad Gent een uitbreiding realiseren, met twee extra lokalen in een vrijstaande nieuwbouw op het huidige terrein. Om dat mogelijk te maken heeft de Jeugddienst de nodige financiën voorzien en zal sogent instaan voor de verwezenlijking van de nieuwbouw.

'Iets minder dan de helft van de 58 jeugdbewegingen is volzet, maar niet altijd bij alle leeftijdsgroepen. Dat komt voornamelijk omdat ze voorrang verlenen aan broertjes of zusjes, omdat ze gevestigd zijn in een drukbevolkte wijk of omdat ze niet willen uitbreiden om de kwaliteit van de werking niet in het gedrang te brengen. Daarom maken we, samen met de sector, werk van capaciteitsuitbreiding om te anticiperen op de bevolkingsgroei. Zo onderzoekt FOS Open Scouting momenteel de opstart van een extra groep en maakte de Stad Gent extra budget vrij om voor Scouts Jova in Gentbrugge twee extra lokalen te bouwen, om zo de capaciteit uit te breiden.'

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Sogent lanceert de opdrachten

Zowel voor de realisatie van de spelotheek en de aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur voor de Jamklub, als voor de nieuwe scoutslokalen in Gentbrugge zal de architect de nodige plannen moeten voorzien, een omgevingsvergunningsaanvraag indienen, een uitvoeringsbestek opstellen en de werken afstemmen met alle belanghebbenden. De architect zal ook instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werken.

Opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen tot 29 juni 2018. Sogent wil tegen midden augustus 2018 een kandidaat aangeduid hebben. De opdracht kan in september 2018 opgestart worden. Als alles vlot verloopt, zouden de werken kunnen starten na het bouwverlof van de zomer 2019.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus