• Het Wintercircus voor de renovatie

Stad Gent investeert in energiezuinige projecten van sogent

01 08 2016

De Stad Gent investeert 1 miljoen euro in ambitieuze, energiezuinige stadsontwikkelingsprojecten van sogent. Ecowijk Gantoise wordt een voorbeeldwijk in Gent op het vlak van duurzaamheid. Het Wintercircus zal verwarmd worden met warmte uit de grond en de Stad werkt samen met bewoners van cohousinggroepen in Bijgaardehof een innovatief energieconcept uit.

Op 27 juni 2016 keurde de Gentse gemeenteraad een Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Stad en het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. De Stad Gent investeert 1 miljoen euro in stadsontwikkelingsprojecten van sogent om de energieambitie van deze projecten op te drijven.

Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn zonder negatieve impact op het klimaat. Woningen en gebouwen moeten energiezuiniger worden om die ambitie waar te maken.

Er zijn drie projecten vastgelegd die ondersteuning krijgen: het realiseren van woningen met een zeer hoge energieprestatie in Ecowijk Gantoise, de CO2-neutrale verwarming via bodemwarmte van de overdekte publieke ruimte in het Wintercircus en de energiestudie van cohousingprojecten in Bijgaardehof.

Ecowijk Gantoise

Het stadsvernieuwingsproject van sogent op de terreinen van het voormalig voetbalstadion van AA Gent in Gentbrugge, het toenmalige Jules Ottenstadion, maakt deel uit van de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise. Ecowijk Gantoise wordt een voorbeeldwijk op het vlak van duurzaamheid. Zowel op het vlak van energiezuinigheid als duurzaam transport, minimale impact op de omgeving en groene omgeving heeft dit project hoge ambities.

Om het ambitieniveau voor zeer energiezuinige woningen waar te maken, investeert de Stad in een energiestudie. De studie zal bepalen welke energetische ingrepen (gebouwschilmaatregelen, ventilatiesystemen, energietechnieken, enz.) geschikt zijn om deze wijk richting een klimaatneutrale woonwijk te brengen. Wanneer de bevindingen uit de energiestudie uitgewerkt zijn eind 2016, zullen de energiemaatregelen die voor subsidiëring in aanmerking komen ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Warmte uit de grond voor het Wintercircus en De Krook

In het Wintercircus wordt een CO2-neutraal verwarmingssysteem geïnstalleerd. Het Wintercircus krijgt een publiek overdekt binnenplein, het enige overdekte en afgesloten publieke plein van Gent. Er zal een minimale comforttemperatuur nodig zijn om het plein het hele jaar door optimaal te kunnen gebruiken voor publieke evenementen. Om het Wintercircus (en ook een deel van De Krook) te verwarmen in de winter en te koelen in de zomer, zet de Stad volop in op hernieuwbare energie. De meest duurzame optie in dit geval bleek een BEO-veld, een nieuwe techniek waarbij temperatuur van de aarde gebruikt wordt voor de verwarming en koeling van een gebouw.

BEO staat voor Boorgaten Energie Opslag. Onder de feestzaal van het wintercircus past een BEO- veld met zo’n 30 tot 35 boorgaten van 149 meter diep met om de 5 meter een boorgat. Op deze diepte blijft de temperatuur van de aarde ongeveer constant 8 à 10°C. Als een gesloten circuit van fijne buizen gevuld met water door de ondergrond loopt, wordt in de zomer het water koeler door de temperatuur van de ondergrond. Dit gekoelde water zorgt voor de koeling van het gebouw in de zomer. In de winter onttrekt de warmtepomp warmte aan het water. Door de ondergrond wordt het water opnieuw op temperatuur gebracht. Zo wordt warmte uit de bodem gehaald in de winter. Een win voor de energiefactuur en ook voor het klimaat.

Uniek aan dit BEO-veld is dat deze technologie in het Wintercircus voor het eerst toegepast wordt voor het verwarmen van een overdekte publieke ruimte. Het veld van boorgaten zal zich onder het gebouw bevinden, zoals ook onder de nieuwe stadsbibliotheek De Krook het geval zal zijn. Het Gentse stadsmuseum STAM installeerde al eerder een BEO-veld maar dat bevindt zich niet onder het gebouw maar onder het grasveld.

Studie duurzaam energiesysteem Bijgaardehof

Op de voormalige Malmar site ter hoogte van het Bijgaardepark (Sint-Amandsberg) komt het cohousingproject Bijgaardehof. Dit project zal drie cohousinggroepen huisvesten en een wijkgezondheidscentrum. De Stad werkt samen met deze groepen een concept uit om hun woningen energiezuinig te maken met een innovatief energiesysteem. Het is de eerste keer dat de Stad samen met bewoners en gebruikers een energieconcept uitwerkt. Op dit moment loopt een studie om te onderzoeken welk energiesysteem mogelijk en financieel haalbaar is voor deze groepen. Gezien de schaal, de bewuste keuze voor een mix van doelgroepen en de nauwe samenwerking met de buurt en de toekomstige bewonersgroepen, is het een uniek project dat streeft naar een beter energiesysteem.

Als een van voormelde projecten niet gerealiseerd wordt of deze projecten minder ondersteuning vergen dan deze overeenkomst in totaal voorziet, zullen andere stadsontwikkelingsprojecten voor subsidiëring onder deze overeenkomst in aanmerking komen.

Meer informatie

Dienst Milieu en Klimaat, Valérie De Prycker, AC Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 268 24 98, e-mail valerie.deprycker@stad.gent, website www.klimaatstad.gent

Bevoegde schepenen

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent

De heer Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 30, fax 09 266 50 49, e-mail schepen.balthazar@stad.gent

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus