• CLT (c) Monica Gallab - CLT Brussel

Stad Gent ondersteunt eerste CLT-project in Vlaanderen op Meulestede

25 05 2018

Recent sloten WoninGent, CLT Gent vzw, sogent en Stichting CLT een samenwerkingsovereenkomst die zal leiden tot de realisatie van het eerste CLTwoonproject in Gent én in Vlaanderen. Via het nieuw sociaal woonmodel ‘Community Land Trust’ worden mensen met een beperkt inkomen eigenaar van een eigen woning, maar niet van de grond waarop de woning wordt gebouwd, waardoor de prijs van de nieuwbouw gevoelig daalt.

Tegen 2022 komen er op die manier 34 betaalbare koopwoningen in Meulestede. Sogent reserveerde hiervoor een bouwterrein aan de Goedendagstraat. Momenteel treft WoninGent alle voorbereidingen voor de bouw. De procedure voor de aanstelling van een ontwerpteam is lopende. Wellicht zal het ontwerpteam bekend zijn na de zomervakantie. De eerste spadesteek wordt voorzien in 2020. De Stad engageert zich ook tot de aanleg van het openbaar domein en groen rond het project.

Dit eerste CLT-project in Gent komt er dankzij de gedrevenheid van alle betrokken partners. Als Stad willen we dit initiatief volop steunen. Het geeft namelijk concreet uiting aan ons stedelijk woonbeleid en past ook perfect in het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Daar is één van onze actiepunten om de aanwezigheid van verschillende types woningen te koesteren en te versterken door ook bij nieuwe projecten de kaart van diversiteit in woonvormen te trekken.

- Sven Taeldeman, schepen van Wonen en voorzitter van sogent

Lees hier meer over het CLT-project.

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus