• Stadsgebouw Melopee © Maxime Delvaux

Stadsgebouw Melopee getroffen door waterlek

25 10 2019

Kort voor de geplande opening, is Stadsgebouw Melopee in de Oude Dokken getroffen door een waterlek. De schade moest worden opgemeten, herstelwerken worden uitgevoerd. De opening werd met enkele maanden uitgesteld. De wijksporthal en het kinderdagverblijf konden wel snel terug de deuren openen.

De oorzaak

Op zaterdag 19 oktober werd een waterlek vastgesteld in de nieuwbouw Melopee. De voorbije weken werkten alle partners samen om de oorzaak te bepalen, de schade in te schatten en de volgende stappen af te spreken.

Het lek situeerde zich ter hoogte van de douches van de sporthal op de derde verdieping. Een koppelstuk van een leiding onder waterdruk had het begeven. Nochtans waren er voorheen al drukproeven op de leiding uitgevoerd en was deze zone van het gebouw - de wijksporthal - al sinds 2 september in gebruik. Bij nader onderzoek bleek dat het koppelstuk niet voldoende was afgeperst.

De schade

Bij de vaststelling van het lek was er al heel wat water in het gebouw terechtgekomen. De vloer van de sporthal stond blank. Het water had zich een weg naar beneden gebaand tussen voegen en leidingen. Daardoor was er ook waterschade op de onderliggende verdiepingen; beperkt op het gelijkvloers (met kinderdagverblijf) en de eerste verdieping (met refter en kleuterklassen), maar aanzienlijk op de tweede verdieping (waar zich de klassen voor de lagere school bevinden). Ook de elektrische installatie en de branddetectie bleken aangetast. Muzische leerThuis Melopee had bovendien de dag voor het waterlek de verhuisbeweging ingezet. Sommige meubels en instrumenten liepen schade op, gelukkig eerder beperkt.

Snelle actie

Heel snel kwam de brandweer ter plaatse om het water en de elektriciteit af te sluiten. Ook experten elektriciteit en branddetectie kwamen langs om de schade aan deze installaties te herstellen en ze opnieuw te activeren. Op de tweede verdieping werden zelfstandige rookdetectors geïnstalleerd. Dankzij de vlotte samenwerking van alle partners kon de veiligheid van het gebouw snel opnieuw op punt gezet worden.

De voorbije weken zijn alle aannemers langsgekomen om hun onderdeel van het gebouw te controleren. Branddetectoren, plafonds, pleisterwerk, lichtelementen, sensoren, ... alles werd en wordt nog verder geïnspecteerd op waterschade. De hoofdaannemer bundelt de bevindingen in een rapport voor de betrokken verzekeringsmaatschappijen. 

En verder?

Op basis van het rapport van de hoofdaannemer moet een financiële inschatting gemaakt worden van de herstelkosten. Pas na goedkeuring door de verschillende verzekeringen kunnen de herstelwerken starten. Er wordt verwacht dat dit proces enkele weken tot maanden in beslag kan nemen. Tot zolang worden er in het gebouw dus geen herstelwerken uitgevoerd.

Het kinderdagverblijf op het gelijkvloers ging op maandag 21 oktober opnieuw open. Deze ruimte kende weinig tot geen schade, waardoor die verdieping door de bevoegde instanties veilig werd verklaard. De kinderen van de school blijven voorlopig les volgen op de huidige locatie in Sint-Amandsberg. Wanneer de school kan verhuizen, is nog niet duidelijk. De activiteiten in de sporthal werden deze week afgelast, maar aangezien de schade beperkt was, gaan de deuren vandaag, op vrijdag 25 oktober, om 16 uur weer open.

Prioriteiten

De waterschade is een spijtig voorval, voor alle betrokken partijen (Stad Gent als opdrachtgever, sogent als bouwheer, de aannemers) en in het bijzonder voor de gebruikers die uitkeken naar een feestelijke opening. De hoogste prioriteit is nu echter de veiligheid en het herstel van het gebouw.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus