• Stadsgebouw Melopee © Maxime Delvaux

Stadsgebouw Oude Dokken voorbeeldproject voor scholenbouw

05 04 2017

Van het Stadsgebouw in de Oude Dokken moet de eerste steen nog worden gelegd, maar nu al is het multifunctioneel schoolgebouw geselecteerd als voorbeeldproject door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

In de Oude Dokken, langs de Schipperskaai, staat sogent in voor de realisatie van het Stadsgebouw; een gebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Het gebouw is een ontwerp van Xaveer De Geyter Architects (XDGA). Omdat het project blijk geeft van een weldoordachte visie is het geselecteerd als een voorbeeldproject voor multifunctionele scholenbouw.

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de conceptnota van het Masterplan Scholenbouw ‘Samen bouwen aan een sterker schoolpatrimonium’ goedgekeurd. Het plan biedt een antwoord op de noden en de uitdagingen op het vlak van schoolinfrastructuur in Vlaanderen en Brussel en legt duidelijk nieuwe accenten. Één van de pijlers in het Masterplan is een focus op schoolgebouwen van de toekomst. Het is immers van groot belang dat schoolgebouwen multifunctioneel gebruikt worden.

AGION (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) wil in het kader van dit masterplan actief inzetten op informatieverstrekking en sensibilisering. AGION heeft de opdracht gekregen om een onderzoek uit te voeren naar een aantal multifunctionele scholenbouwprojecten. Op basis van deze studie wil AGION informeren, sensibiliseren en vanuit de praktijk leren of de huidige regelgeving eenvoudiger kan, wat de hinderpalen zijn en welke optimalisaties mogelijk zijn. AGION selecteerde 15 projecten. Het Stadsgebouw in de Oude Dokken is daar één van. De projecten bevinden zich in conceptfase, bouwfase tot en met de fase van reeds in gebruik. Binnenkort vinden we het Stadsgebouw terug tussen de andere voorbeeldprojecten op het Kennispunt Scholenbouw.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus