• Zicht op de buitenkamer van het Stadsgebouw, ontwerp (c) XDGA
  • De kleuterspeelplaats in het Stadsgebouw, ontwerp (c) XDGA
  • De speelplaats van de lagere school in het Stadsgebouw, ontwerp (c) XDGA
  • Zicht vanuit de sporthal in het Stadsgebouw, ontwerp (c) XDGA

Stadsgebouw verrijst langs de Schipperskaai

07 11 2017

In de Oude Dokken, langs de Schipperskaai, verrijst vanaf dit najaar het Stadsgebouw, een gebouw met een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Het gebouw is een ontwerp van Xaveer De Geyter Architects (XDGA). Sogent staat in voor de realisatie in opdracht van de Stad Gent. De funderingen zijn klaar, dus nu kan de echte opbouw beginnen!

Nieuw Leven in de Oude Dokken

De omgeving van de drie oudste dokken van Gent verandert de komende vijftien jaar in een volledig nieuw stadsdeel aan het water. In het gebied tussen de Dampoort en de wijk Muide verrijzen ongeveer 1.500 nieuwe woningen, goed voorzien van groene en open ruimten, recreatiemogelijkheden, werkgelegenheid, lokale kleinhandel en publieke voorzieningen. Nieuwe voetgangers- en fietsersbruggen én het verleggen van de stadsring naar de Afrikalaan en Koopvaardijlaan zorgen voor een perfecte aansluiting op de historische binnenstad.

Het stadsontwikkelingsbedrijf is de regisseur van het volledige projectgebied van de Oude Dokken. Voor de realisatie werkt sogent samen met heel wat partners. Op en langs de Schipperskaai hebben zij de voorbije maanden veel werk verzet. In opdracht van OVAM werd een grootschalige sanering uitgevoerd van de volledige site. Sogent werkte verder aan de woonontwikkelingen, renoveerde de kaaimuren en coördineerde met Elia het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten. De Stad Gent legde een gloednieuw stukje promenade aan en zorgt voor de komst van drie nieuwe/oude havenkranen. En nu kijken we reikhalzend uit naar de bouw van het Stadsgebouw, een cruciale schakel in de ontwikkeling van dit nieuwe stadsdeel.

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling en voorzitter van sogent

Toekomstbestendig schoolgebouw en zoveel meer

Langs de Schipperskaai, aan de oostkant van het Handelsdok, verrijst vanaf dit najaar het Stadsgebouw. Het architectenbureau Xaveer De Geyter Architects (XDGA) leverde een opmerkelijk ontwerp af en vormde voor deze opdracht een tijdelijke vereniging met het studiebureau Ney & Partners (voor stabiliteit) en het studiebureau Boydens (voor technieken en EPB).

In het gebouw zelf komen een kinderdagverblijf, een buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en een wijksporthal. Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen, goed voor een totale hoogte van twintig meter. Het kinderdagverblijf komt op de begane grond. Op de eerste verdieping komen de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school neemt de tweede verdieping in, rondom een dubbelhoge refter. In het hart van het gebouw vertrekt een brede trap vanuit de inkomhal naar deze verdiepingen. De trap kan tegelijk als tribune dienst doen. Op de derde en vierde verdieping komt de wijksporthal, die twee verdiepingen in beslag neemt en zal beheerd worden door Farys. Vanuit de bar op het bovenste verdiep kijk je uit op het sportveld.

De buurtsporthal wordt het sportieve hart van de wijk. Via gedeeld gebruik gaan we voor een optimale bezetting: zowel buurtbewoners als scholieren kunnen er terecht. De buurt baat de buurtsporthal mee uit.

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Door de constructie aan de kant van de Koopvaardijlaan bijzonder compact te houden, is er aan de kant van het water plaats voor een grote ‘groene buitenkamer’

De groene buitenkamer kan gelezen worden als een enorme pergola van het gebouw, of als de buitenhelft van het totaalvolume. Zij wordt afgelijnd door groene wanden, die bestaan uit begroeid metaalgaas op een staalskelet. In de wanden zijn grote ‘ramen’ uitgesneden die relaties leggen met de omgeving. De buitenruimten worden gestapeld in rechtstreekse aansluiting met de functies binnenin het gebouw. De sportkooi is opgevat als een kleinere kamer van metaalgaas, opgehangen in de grote.

Xaveer de Geyter, architect

Voor de verwarming sluit het Stadsgebouw aan op het systeem van energievoorziening dat ook voor het omliggende woonproject De Nieuwe Dokken gebruikt zal worden. Een derde van de warmtebehoefte wordt voorzien op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen. De technologie daarvoor heet Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning).

Muzische leerThuis met plaats voor 240 leerlingen

In het stadsgebouw zullen Muzische leerThuis De Toverstaf (nu in de Lübeckstraat in Gent) en Muzische leerthuis De Wonderfluit (nu in de Achterstraat in Sint-Amandsberg) samenkomen. De Wonderfluit is opgebouwd uit twee kleuterklassen en drie graadsklassen, met een totale capaciteit voor 120 kinderen. De Toverstaf bestaat momenteel uit twee kleuterklassen met een capaciteit voor 48 kleuters en richt dit schooljaar een eerste leerjaar op. Volgend schooljaar wordt er verder uitgebreid met de oprichting van een tweede leerjaar. Beide scholen hebben al een samenwerking, aangezien De Toverstaf een vestigingsplaats is van De Wonderfluit.

De uiteindelijke Muzische leerThuis op de nieuwe site zal plaats bieden aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school. De buitenschoolse opvang zal 56 plaatsen tellen en in het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

In een leerThuis wil men een warme, gezellige Thuis (daarom de hoofdletter) creëren waar de kinderen samen, begeleid door hun tutors op een ervaringsgerichte, natuurlijke, impliciete manier tot leren komen. In de Muzische leerThuis ligt het accent op muziek als universele taal om tot maximale ontwikkeling te komen van elk kind. Het volledige pedagogische project is te lezen op www.wonderfluit.be.

Dankzij voldoende voorafgaand overleg met alle actoren werden de plannen ook waar nodig bijgestuurd om maximaal tegemoet te komen aan de noden van dit unieke pedagogisch project (muziekstudio, groene elementen in de buitenruimte, verbindingsdeuren tussen parallelklassen om co-teaching mogelijk te maken, enzovoort).

Bij een nieuwe wijk hoort ook een nieuwe school. Dit gebouw zal niet alleen een thuis zijn voor de kinderen die er straks komen wonen maar geeft het project van de Muzische leerThuis ook de kans om door te groeien naar een volwaardige basisschool. En ook na de schooluren zal er veel te beleven vallen. Het wordt een echte brede school waar de buurt elkaar ontmoet van 0 tot 99 jaar.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Opbouw

Voor het Stadsgebouw zijn alle vergunningen, de aanbesteding en de sanering volledig volgens planning verlopen. De werf kon dan ook zoals voorzien starten eind augustus. In september werden de ondergrondse werken uitgevoerd: over het hele terrein werden 152 paalfunderingen geplaatst, werden de rioleringen voorzien en is de funderingsplaat is gegoten. OVER STAD GENT Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Vanaf nu tot juni 2018 wordt de ruwbouw van het gebouw opgetrokken aan de kant van de Koopvaardijlaan. Aansluitend op de ruwbouw worden ook de speelplaatsen, een sportruimte, groenzones en trappen aan de kant van de Schipperskaai geplaatst. Dit moet eind 2018 klaar zijn. Ten slotte volgt de binnenafwerking. Het gebouw moet klaar zijn tegen het schooljaar 2019, want dan worden de eerste leerlingen verwacht.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus