• De voormalige bowling De Meibloem op de Meibloemsite, foto (c) sogent

Start sloopwerken Meibloemsite geeft zuurstof aan Brugse Poort

07 09 2018

In de week van 17 september 2018 startten de sloopwerken op de Meibloemsite in de Brugse Poort. Na de aankoop van de site is dit een tweede belangrijke stap in de transformatie van deze site tot groene ontmoetingsplek voor de buurt. Door een deel van de bebouwing te verwijderen, komt er meer ruimte voor groen voor de buurt. Daarnaast worden de resterende gebouwen opnieuw veilig gemaakt voor een tijdelijke invulling vanaf 2019.

De zogenaamde 'Meibloemsite' bevindt zich tussen de Meibloemstraat, de Sparrestraat en de Kastanjestraat en bestaat uit de voormalige bowling ‘Meibloem’ en een oude meubelfabriek. Op vraag van de buurt zal de bestaande bebouwing hier plaats maken voor een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt en openbaar groen. Het project maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'Zuurstof voor de Brugse Poort'.

Het volledige binnengebied is ruim 8.000 m² groot, leent zich zowel voor binnen- als buitenactiviteiten en biedt dus heel wat mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Een ontwerp voor de vernieuwde site is er nog niet, maar in afwachting doet het stadsontwikkelingsbedrijf al het mogelijke om hier alvast ruimte te creëren voor meer groen en tijdelijk gebruik. Daarom gaan we nu alvast over tot sloop.

Sloop en sanering

De delen van de bebouwing die zich in te slechte staat bevinden, worden gesloopt. Het gaat om de volledige bowling en de stallen achter de oude meubelfabriek. In de week van 17 september 2018 zullen de sloopwerken aanvatten. Als alles vlot verloopt, zullen de sloopwerken afgelopen zijn voor de kerstvakantie.

Begin 2019 zullen ook delen van de grond op de site gesaneerd worden, aangezien daar -net zoals in delen van de te slopen bebouwing- asbest is aangetroffen. Sogent laat het asbest veilig en zorgvuldig verwijderen. Alle nodige voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid zullen daarbij in acht genomen worden, zodat er geen gevaar kan optreden voor de gezondheid van omwonenden. Eens de sloop en de sanering achter de rug zijn, kan de site al in gebruik genomen worden voor tijdelijke invulling.

Tijdelijke invulling

De resterende gebouwen zullen weer aansloten worden op het elektriciteitsnet en ook opnieuw veilig gemaakt worden in functie van tijdelijk gebruik vanaf 2019. In afwachting van de definitieve inrichting van de site, geeft dit de kans om nieuwe dingen uit te proberen die nuttig of aangenaam kunnen zijn voor de buurt.

De Stad Gent en sogent willen met de herbestemming van de Meibloemsite een publiek project realiseren met een positieve uitstraling, dat helemaal past in de wijk. Daarvoor zal een participatietraject opgestart worden met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus