• Scholenbouw, foto (c) Stad Gent

Twee nieuwe Gentse basisscholen

27 06 2018

De komende jaren wil het Gentse stadsbestuur fors investeren in de bouw van nieuwe scholen. Net zoals in de rest van Vlaanderen, is de nood aan nieuwe scholen in Gent groot. Door de vele inspanningen van de voorbije jaren is er voor ieder kind een plaats op de basisschool, maar met de komst van nieuwe woonontwikkelingen wil de Stad nog een tandje bijsteken.

Om die scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent: één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en verenigingslokaal langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Nieuw Gent.

DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Die private partner bestaat uit een team van onder andere een aannemer bouw, een aannemer onderhoud, een architect en eventueel een externe investeerder. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, betaald door de stad (aangevuld met subsidies van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs). Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Publiek-private samenwerking

Agion lanceerde in maart 2017 een nieuwe oproep. De Stad Gent en de Stad Ninove verenigden hun krachten en dienden samen een cluster in van twee projecten in Gent en één project in Ninove. Op die manier konden ze voldoen aan de minimumvereisten voor kandidaatstelling.

Op 25 juni 2018 gaf de Stad Gent aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf de opdracht om de plaatsingsprocedure voor het DBFM-dossier voor deze cluster te begeleiden tot en met het afsluiten van de individuele contracten per school met de private partner. Deze procedure moet leiden tot het vinden van één private partner voor de cluster van drie scholen.

Voor de eerste stap, de selectiefase, wordt een mandaat gegeven aan Agion. In deze fase kunnen private partners die geïnteresseerd zijn zich kandidaat stellen. Agion zal uit die kandidaten maximum vijf teams selecteren die door kunnen gaan naar de volgende fase. Deze teams maken op basis van het programma van eisen voor elke school een eerste ontwerp op. Deze voorstellen zullen tijdens fase twee beoordeeld worden door een commissie.

Drie projecten

In de cluster zitten drie projecten; twee in Gent en één in Ninove. De Gentse scholen en het internaat maken telkens deel uit van een stadsgebouw.

In deze projecten werken we volgens het principe van Brede School. Daarbij worden verschillende functies gecombineerd: onderwijs, kinderopvang, de jeugdwerking en het internaat. De vaste partners delen hun infrastructuur waar mogelijk en ook de buurt en verenigingen kunnen lokalen gebruiken. Daarnaast biedt het samenhuizen van deze partners ook een inhoudelijke meerwaarde.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Stadsgebouw Koningin Fabiolalaan

'Langs de Koningin Fabiolalaan komen er in het kader van het Project Gent Sint-Pieters een 800-tal nieuwe woningen bij. Dat wordt een nieuwe thuis voor zo'n 2.000 Gentenaars. Uiteraard voorzien we in zo'n stadsontwikkelingsproject ook bijkomende voorzieningen, die ook een pluspunt zijn voor de bestaande buurt: een nieuw wijkpark, maar ook een stadsgebouw met een school, crèche, kinderopvang en verenigingslokaal.

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen 

Voor de kinderen die hier in de toekomst zullen wonen (zoals in het project Rinkkaai), maar ook voor de bestaande Rijsenbergbuurt, wordt er een nieuwe basisschool gebouwd voor 240 leerlingen. Daarnaast komt er ook een kinderdagverblijf voor 28 kinderen, een buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen en verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking.

Het nieuwe stadsgebouw zal een bruto vloeroppervlakte hebben van 4.198 m², met een buitenruimte van ruim 2.000 m² groot. De investering voor dit stadsgebouw wordt geraamd op 8.250.000 euro, waarvan 81,5% van de school wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Op het Henri Storyplein in Steenakker komt een nieuwe basisschool voor 88 kinderen met een internaat voor 58 kinderen en lokalen die ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden voor jeugd- en speelpleinwerking. Deze invulling past binnen de krijtlijnen van het masterplan dat voor het Henri Storyplein in de buurt Nieuw Gent wordt opgesteld.

De totale bruto vloeroppervlakte van dit gebouw zal 5.454 m² bedragen. Er komt een buitenruimte van ongeveer 1.600 m². De investering voor het internaat en de basisschool aan de Steenakker zal afgerond 10.700.000 euro bedragen. Daarbij wordt 71,5% van het internaat en 81,5% van de school gesubsidieerd.

In Ninove wordt de bestaande kleuter- en basisschool SBS De Lettertuin, een verouderde school met een gestaag groeiende schoolbevolking, opnieuw gebouwd. Door de sloop en de nieuwbouw wil de school een kwalitatief en functioneel antwoord bieden op het chronische plaatsgebrek en de verouderde infrastructuur.

De nieuwe basisschool zal plaats bieden aan 4 kleuterklassen en 12 klassen voor de lagere school. De totale bruto vloeroppervlakte van dit gebouw zal ruim 3.200 m² bedragen met een buitenruimte van 1.400m². De investeringskost voor de nieuwe basisschool wordt geraamd op 6.400.000 euro. Hiervan wordt eveneens de 81,5 % van de school gesubsidieerd.

Timing

Dit najaar zal Agion de selectieprocedure lanceren. Private partners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf dan kandidaat stellen. Agion zal uit die kandidaten maximum vijf teams selecteren die door kunnen gaan naar de volgende fase. Deze selectiefase zal vermoedelijk begin volgend jaar afgerond zijn.  

Ondertussen wordt er voor elke school een programma van eisen opgemaakt in overleg met de diverse toekomstige gebruikers.

Tijdens de volgende fase zullen de gekozen teams op basis van het programma van eisen voor elk gebouw een eerste ontwerp maken. Deze voorstellen zullen beoordeeld worden door een commissie. Uiteindelijk wordt voor de drie projecten samen één private partner gekozen.

De procedure moet resulteren in een voorontwerp voor het Stadsgebouw Steenakker, dat fungeert als pilootproject, en schetsontwerpen voor het Stadsgebouw langs de Koningin Fabiolalaan en de school in Ninove. Op basis van deze eerste ontwerpen zullen er onderhandelingen plaatsvinden. Deze fase zal vermoedelijk afgerond zijn tegen 2021.

Voor elk gebouw zal er een individueel contract opgemaakt worden tussen de Stad Gent en de Stad Ninove enerzijds en de private partner anderzijds. Voor de projecten langs de Koningin Fabiolalaan en in Ninove moet dan nog werk gemaakt worden van een definitief ontwerp dat zal leiden tot de vergunningsaanvraag. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal het Stadsgebouw aan de Koningin Fabiolalaan ook opvolgen tot en met de uitvoering.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus