• Luchtfoto van de projectsite, met het Ottenstadion en de hockey- en tennisvelden nog aanwezig.

Verkavelingsaanvraag Ecowijk Gantoise beperkt aangepast

17 12 2019

Om de nodige vergunningen voor de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise in Gentbrugge te verkrijgen, hebben sogent en De Stip beperkte planaanpassingen ingediend. Zo beschikt de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, die op dit moment een beslissing over de vergunning moet nemen, over de nodige informatie. De planaanpassingen zijn beperkt en eerder technisch van aard. Ze wijzigen niets aan het voorziene aantal woningen, het aantal bouwlagen of het aantal parkeerplaatsen.

Het Project

In Gentbrugge maken de terreinen van het voormalige Ottenstadion en tennis- en hockeyclub La Gantoise plaats voor een nieuwe, duurzame en kindvriendelijke woonwijk met wijkpark. Sogent en private ontwikkelaar De Stip (beide eigenaar van een deel van de gronden), bereiden samen de plannen voor Ecowijk Gantoise voor.

Ecowiik Gantoise zal door drie partijen gerealiseerd worden. Private ontwikkelaar De Stip zal instaan voor de woningen op het ‘tennis- en hockeydeel’. Sogent gaat op zoek naar een private ontwikkelaar die de woningen op de terreinen van het voormalige Ottenstadion zal realiseren. De aanleg van de kern van het wijkpark neemt sogent zelf voor haar rekening.

De vergunningen tot nu toe

In februari 2017 dienden sogent en De Stip samen een verkavelingsaanvraag in (voor de te bouwen woningen) én een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het openbaar domein (onder andere voor het park).

In 2017 verleenden zowel de Stad Gent als de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (in beroep), de verkavelingsvergunning, maar niet de stedenbouwkundige vergunning voor het openbaar domein, omdat er nog onduidelijkheden waren over de technische uitvoering.

Tegen deze beslissing werd in 2018 beroep ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In juli 2019 vernietigde de Raad de beslissing van de provincie Oost-Vlaanderen. De Raad oordeelde namelijk dat de verkavelingsvergunning niet verleend had mogen worden, zonder vergunning voor het openbaar domein. De Raad beval de deputatie van de provincie opnieuw een beslissing te nemen.

Beperkte planaanpassingen

Om ervoor te zorgen dat de deputatie bij het nemen van de nieuwe beslissing over de  informatie zou beschikken, dienden sogent en De Stip recent beperkte planaanpassingen in. De wijzigen zijn beperkt en technisch van aard. Ze veranderen niets aan het voorziene aantal woningen, het aantal bouwlagen of het aantal parkeerplaatsen. Door die aangepaste plannen kan de provincie wel de volledige aanvraag (verkaveling én openbaar domein) opnieuw beoordelen.

Het is nu aan de provincie Oost-Vlaanderen om een nieuwe beslissing te nemen.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus