• De incubator van de VIB op Eiland Zwijnaarde, ontwerp © MODULO-SBA-ISTEMA
  • De incubator van de VIB op Eiland Zwijnaarde, ontwerp © MODULO-SBA-ISTEMA
  • De incubator van de VIB op Eiland Zwijnaarde, ontwerp © MODULO-SBA-ISTEMA
  • Maquettefoto van de bioincubator van VIB op Eiland Zwijnaarde, ontwerp (c) MODULO - SBA _ISTEMA

VIB bouwt innovatieve bioincubator op Eiland Zwijnaarde

12 03 2020

De Vlaamse biotechsector is in volle expansie. Om tegemoet te komen aan deze ontwikkeling plant VIB – met PMV als co-financier – de bouw van een ultramoderne bio-incubator met daarin ook het nieuwe hoofdkantoor van VIB op Eiland Zwijnaarde, de nieuwe technologiecampus op Tech Lane Ghent Science Park.

Het wedstrijdontwerp voor dit gebouw is van de hand van Modulo Architects, Stéphane Beel Architects, en studiebureau Istema en biedt een antwoord op de toenemende vraag naar aangepaste labo-infrastructuur en zal ook de nieuwe biotoop worden van de ondersteunende diensten van VIB. De bio-incubator zal plaats bieden aan tien tot vijftien startende biotechbedrijven. De nabijheid van kennisinstellingen met de nodige expertise en talenten zal zorgen voor een uitstekende voedingsbodem voor jonge starters.

Jo Bury, managing director van VIB, zegt: “Deze nieuwe bio-incubator en het nieuwe hoofdkantoor weerspiegelen belangrijke waarden van VIB: innovatie en samenwerking. We kijken er naar uit om onze intrek te nemen in dit nieuwe gebouw samen met jonge, beginnende biotechbedrijven. Dit gebouw geeft ons de nodige capaciteit om deze starters alle kansen te geven om zich in Vlaanderen ten volle te ontplooien.”

Groeiende biotechcluster

VIB en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV lanceerden in 2018 een opdracht voor het ontwerp van het nieuwe VIB-hoofdkantoor én een bio-incubator op de kenniszone van Tech Lane Ghent Science Park campus Eiland. Deze renders zijn visualisaties van het gewonnen ontwerp. VIB en PMV hebben een projectvennootschap opgericht en verstrekken beiden kapitaal om dit project te realiseren én exploiteren.

Voor Tech Lane Ghent Science Park campus Eiland is de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site.

Een gebouw met uitstraling

Het nieuwe bouwwerk zal niet alleen het uithangbord zijn voor VIB, maar voor alle gebruikers ervan en voor de biotechnologie in Vlaanderen in het algemeen. Het is een toonaangevend pand, dat met zijn opmerkelijke en toekomstgerichte ontwerp een baken vormt voor de biotechcluster langsheen de E40.

Met zijn unieke locatie op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde langs de E40, en tevens recht op de inrit van het park zal het complex als poortwachter fungeren voor de researchzone van het park. Het winnend ontwerp van Modulo, SBA, en Istema geeft vorm aan dit gebouw dat zowel compact als functioneel zal zijn en waarin het VIB hoofdkantoor en de nieuwe bio-incubator harmonieus in mekaar overvloeien.

Het gebouw, dat zich opwerpt als een verticaal scherm, bestaat uit twee delen: een dynamische en (inter)actieve zijde aan de E40 en een creatieve zijde aan de campus. Deze tweedeling wordt versterkt door de bufferende werking van het gebouw. Het fungeert als akoestisch scherm ten aanzien van de E40 en beschermt de achterliggende campus/kenniszone.

Low impact campus

Een grote troef van dit duurzame bedrijventerrein is de strategische locatie: langs de E40, een directe aansluiting met de R4, én dicht bij de UZ Gent campus. Het park biedt ruimte aan kennisbedrijven vanaf de startup fase. De toekomstgerichte kennisbedrijven zullen er huisvesten in een groen campus-klimaat waar co-creatie en het delen van gemeenschappelijke infrastructuur centraal staan.

Dit nieuwe bedrijventerrein wordt ontwikkeld volgens vooruitstrevende, internationale standaarden en zal fungeren als een low impact campus. Het wordt een aantrekkelijke werkomgeving, waar sterk wordt ingezet op gezamenlijke voorzieningen en op de ondersteuning van samenwerkingen tussen bedrijven. Het park, en bij uitbreiding ook het nieuwe VIB gebouw, heeft de ambitie om een BREEAM-certificaat te behalen. Met dit duurzaamheidskeurmerk wil het inzetten op de realisatie van duurzame gebouwen met een minimale milieu-impact.  

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus