• Scholenbouw, foto (c) Stad Gent

Vijf teams in de running voor de bouw van drie nieuwe scholen

12 06 2020

Agion (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) selecteerde de vijf teams die een voorstel mogen indienen voor de bouw van twee nieuwe scholen in Gent en één in Ninove. Op basis van het programma van eisen mogen deze teams voor elke school nu een eerste ontwerp opmaken. Sogent begeleidt de procedure.

Drie nieuwe scholen

Om de hoognodige scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid.

Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent: één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Steenakker.

DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door één private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar.

Die private partner bestaat uit een team van onder andere een aannemer bouw, een aannemer onderhoud, een architect en eventueel een externe investeerder. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, deels betaald door de stad en deels betaald door subsidies van Agion. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Van 11 naar 5 kandidaten

Sogent begeleidt de plaatsingsprocedure die moet leiden tot het vinden van één private partner voor deze cluster van drie scholen. 

Voor de eerste stap, de selectiefase, werd een mandaat gegeven aan Agion (het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). In deze fase konden geïnteresseerde teams zich kandidaat stellen.

Eind april selecteerde Agion uit de 11 ingediende kandidaturen 5 teams die door kunnen gaan naar de volgende fase (in willekeurige volgorde):

  • Team 1: Global Denys NV (“SPV Metis IV”)
  • Team 2: Consortium EPICo NV - RebelValley BV - Democo NV - Groep Van Roey NV (“Aurora”)
  • Team 3: Consortium Strabag Belgium NV - AMBER Infrastructure Group GmbH - INPP Public Infrastructure GmbH (“SPC Amber-Strabag ‘School in Beweging”)
  • Team 4: Consortium Jan De Nul NV - TDP NV – Tinc Comm. Va - ABETEC architecten & ingenieurs NV - OSK-AR Architecten CVBA – Architecten Vande Kerckhove BVBA – Bureau aRCHITEC BVBA (“Jan De Nul – PGN”)
  • Team 5: AG Real Estate NV

Deze teams mogen nu op basis van de gunningsdocumenten, waaronder het programma van eisen, voor elke school een eerste ontwerp opmaken. De voorstellen zullen vervolgens beoordeeld worden door een technisch en een financieel beoordelingsteam. Er zal een rangschikking opgemaakt worden en beslist worden of er al dan niet zal onderhandeld worden. Op die manier wordt voor de drie projecten samen één private partner gekozen.

VERDERE TIMING

Op basis van deze eerste ontwerpen kunnen er onderhandelingen plaatsvinden. De procedure moet resulteren in een definitief ontwerp voor het stadsgebouw Steenakker, dat fungeert als pilootproject, en voorontwerpen voor het stadsgebouw langs de Koningin Fabiolalaan en de school in Ninove. Deze fase zal vermoedelijk afgerond zijn in 2022. Voor elk gebouw zal er een individueel contract opgemaakt worden tussen de Stad Gent en de Stad Ninove enerzijds en de private partner anderzijds. Voor de projecten langs de Koningin Fabiolalaan en in Ninove moet dan nog werk gemaakt worden van een definitief ontwerp dat zal leiden tot de omgevingsvergunningsaanvraag.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus