• Vossenbos The Loop 2 (c) Benny Cottele

Vossenbos en overige natuur aan Flanders Expo definitief beschermd dankzij grondruil

07 09 2022

Recent zijn Grondbank The Loop (GBTL) en Natuurpunt Gent overeengekomen om stukken grond te ruilen in het projectgebied The Loop, het stadsdeel rond Flanders Expo. Een klein braakliggend perceel van Natuurpunt komt in handen van GBTL om verder te ontwikkelen. In de plaats krijgt Natuurpunt meer percelen grond, waaronder het grootste gedeelte van het Vossenbos dat in eigendom is van GBTL. Op die manier blijft de natuur op de site behouden en beschermd, wat ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komt.

Het projectgebied The Loop ligt in het zuiden van Gent, vlakbij Flanders Expo en woonwarenhuis Ikea. De Stad Gent, stadsontwikkelingsbedrijf sogent en de projectpartners zullen het stadsdeel verder ontwikkelen naar een levendige stadswijk met een mix aan functies. Naast ruimte voor bedrijvigheid, recreatie, retail en wonen zijn verschillende zones in The Loop bestemd als natuur. Ook zijn er zones met gemengde bestemming voor zowel natuur, wonen en kantoorachtigen

Natuur definitief veilig gesteld

In 2018 raakte Natuurpunt nog in het bezit van een klein perceel van 397 m² in één van de gemengde zones. Aangezien GBTL interesse toonde om het perceel te ontwikkelen, kwam het samen met Natuurpunt Gent overeen om een grondruil op te starten. In de plaats van het perceel krijgt Natuurpunt alle zones in het bezit van GBTL die afgebakend zijn voor natuur én alle gronden die niet bebouwd zullen worden in de gemengde zone. Samen is dat goed voor liefst 6,7 hectare (ofwel ruim 60.000 m²), een pak meer dan Natuurpunt afstaat.

Zowel Natuurpunt Gent als GBTL zijn erg tevreden met de grondruil.

“In het verleden hebben we al enorme inspanningen geleverd om zo veel mogelijk natuurzones af te bakenen in de plannen voor The Loop, met succes. Sindsdien ontwikkelt de site zich razendsnel. Dankzij deze ruil kunnen we het Vossenbos en de andere natuurwaarden definitief veiligstellen voor de toekomst. Ook voor de buurtbewoners is dat een grote geruststelling.”

Bart Vangansbeke, Natuurpunt Gent

“De ontwikkeling van de lopende en toekomstige projecten op The Loop omvat reeds een zeer duurzame en ecologische aanpak (zoals de afwezigheid van fossiele brandstoffen, fotovoltaïsche panelen, maximale waterrecuperatie, groendaken, doordringbaarheid van de bodem etc) en we zijn verheugd dat we deze ambitie kunnen bevestigen door grote delen natuurzone over te dragen en ze op die manier veilig te stellen voor de toekomst.”

Laurent Calonne, CEO van Banimmo, partner van Grondbank The Loop

“Deze ruil bewijst dat ontwikkeling van wonen en economie hand in hand kunnen en moeten gaan met natuurontwikkeling. De aanwezigheid van natuur heeft overigens een grote meerwaarde voor de bewoners, niet alleen naar beleving, maar ook inzake verkoeling, waterberging en biodiversiteit.”

Christophe Peeters, voorzitter van de gemeenteraad / voorzitter van Grondbank The Loop

Natuur verder ontwikkelen samen met de buurt

Tijdens de opmaak van de plannen voor The Loop, in 2005, kreeg de groendienst van Stad Gent de opdracht om een natuurinrichtingsstudie te maken. Natuurpunt Gent en GBTL zullen nu in samenwerking met de groendienst uitvoering geven aan deze studie, zodat de natuur zich maximaal kan ontwikkelen. “Bovendien willen we ook de buurtbewoners zo veel mogelijk betrekken bij de verdere inrichting en het beheer van de natuurzones”, zegt Bart Vangansbeke nog.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus