• De maritieme wandelpromenade aan de Schipperskaai, foto (c) Stad Gent

Wandelen langs de Schipperskaai

26 10 2016

De Schipperskaai, het kaaivlak tussen DOK en de woonboten en de Oude Dokken, is heraangelegd als maritieme promenade voor wandelaars en fietsers. De 600 meter lange historische kade vormt het eerste deel van een nieuwe recreatieve route van bijna vijf kilometer rondom de volledige Oude Dokken. Op woensdag 26 oktober werd de Schipperskaai officieel ingehuldigd.

Nadat afgelopen zomer al twee oude havenkranen naar de Schipperskaai verhuisden en zo de skyline van de Oude Dokken definitief veranderden, is nu ook de aanleg van de promenade voor fietsers en wandelaars afgerond. Tom Balthazar, schepen van Stadsontwikkeling, en Filip Watteeuw, schepen van Openbare Werken, huldigden de Schipperskaai officieel in op woensdag 26 oktober.

De Schipperskaai bestaat deels uit natuursteen (als verwijzing naar het maritieme verleden van de plek), en deels uit twee comfortabele stroken voor wandelaars, skaters en fietsers. Ter hoogte van de toekomstige groenzones kreeg de kaai een groene aanleg. De promenade aan de waterkant is 600 meter lang en ongeveer 10 meter breed. In een tweede fase wordt nog een iets hoger gelegen gedeelte, van ongeveer 5 meter breed, aangelegd. Dat sluit aan bij de toekomstige bebouwing en wordt aangelegd als de woningen worden gebouwd. Op dat verhoogde deel van de kade is er ook plaats voor terrassen. 

Beide delen van de kaai worden gescheiden door een zitmuur. Die is tegelijk met de promenade gebouwd. Ook de riolering en de verlichting zijn inmiddels voorzien.

Industriële relicten op de kade

Begin augustus verhuisden twee oude havenkranen van de haven naar de Schipperskaai. Daar kregen ze een plaats ter hoogte van de groenzones. Samen met de gele kraan, die inmiddels een nieuwe groene kleur heeft gekregen, vormen ze een mooie verwijzing naar het industriële verleden van de plek. De voormalige gele kraan kreeg de naam ‘De Groene Grijper’. Ook de twee blauwe kranen krijgen een passende naam. De Stad Gent gaat er samen met de bewoners van de Schipperskaai naar op zoek.

Niet alleen de kranen herinneren aan het verleden. Bij de aanleg van de Schipperskaai werden oude rails uitgebroken, zorgvuldig bewaard en vervolgens weer gebruikt voor de afbakening van de stroken voor voetgangers en fietsers. Ook de oude kaaimuur, met de kabelgoot voor de kranen, en de aanmeerbolders bleven bewaard.

Partners

De Stad Gent stond in voor de heraanleg van de kaai, in samenwerking met Farys voor de aanleg van de riolering en Ovam voor de voorafgaande sanering. De werken werden deels gesubsidieerd door het stadsvernieuwingsfonds.

Meer info

De meest volledige en actuele informatie over het volledige projectgebied, vindt u op de website Nieuw Leven in de Oude Dokken

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus