• De gevel in de Toekomsstraat van de Wasserij der Vlaanderen, foto (c) Brecht Vanmaele

Wasserij der Vlaanderen zoekt beheerder

04 05 2017

De Wasserij der Vlaanderen in Sint-Amandsberg krijgt een nieuwe toekomst. Sogent kocht de site. Nu start de zoektocht naar een beheerder die een plan zal uitwerken om van de Wasserij een ontmoetingsplek en centrum van activiteit te maken. Het plan komt er in dialoog met de buurtbewoners en geïnteresseerde ondernemers en creatievelingen. In tussentijd zorgt OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) er voor de bodemsanering.

De Wasserij der Vlaanderen, met felblauwe gevel in de Toekomststraat en massieve gevel in de Kunstenaarstraat, is een opvallende plek in Sint-Amandsberg. Sinds de laatste was er in 2011 werd gedraaid, staat de site leeg, wachtend op een nieuwe bestemming.

De plek met een terreinoppervlakte van ruim 2.000 m² biedt heel wat mogelijkheden en maakt daarom deel uit van het stadsvernieuwingsproject 'En Route'.

Het project En Route wil van de wijken Dampoort en Sint-Amandsberg buurten maken waar het ook in de toekomst goed wonen is, met voldoende groen en ontmoetingsruimte. Maar we willen de wijk ook laten bloeien, bruisend van creativiteit en ondernemingszin. De wasserijsite moet dé plek worden waar die dynamiek zichtbaar wordt, waar buurtbewoners, lokale verenigingen, ondernemers en creatievelingen elkaar kunnen ontmoeten.

Sven Taeldeman, schepen van stadsontwikkeling en voorzitter van sogent

Krijtlijnen voor het ontwerp

Sogent kocht de site. Voor het ontwerp liggen al enkele krijtlijnen vast. Zo worden het wasserijgebouw aan de Kunstenaarstraat en het herenhuis in de Toekomststraat behouden en gerenoveerd. Het grote binnengebied zal deels gesloopt worden om plaats te maken voor een groene, open ruimte. Verder zal het ontwerp ook in samenspraak met de buurt en de toekomstige beheerder vorm krijgen.

Wie baat de wasserij uit?

Een omvangrijke site als de Wasserij der Vlaanderen heeft een sterke beheerder nodig, die ook zorgt voor een goede invulling. Sogent lanceert nu de oproep voor zo’n beheerder die de volledige site na de verbouwing zal huren van het stadsontwikkelingsbedrijf. Verschillende kandidaten kunnen ook samen een voorstel indienen. Zij kunnen vanaf 4 mei de oproep hier downloaden.

Het voorstel van de kandidaat-beheerders moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het gebouw onder meer een sportieve en economische invulling krijgen met een duidelijke link met de buurt. Denk maar aan een kleinschalige co-working space gecombineerd met horeca of een polyvalente ruimte waar lezingen, workshops, sport en spel mogelijk zijn. Sogent mikt op een laagdrempelig project met een open karakter, waar diverse groepen zich thuis kunnen voelen.

Kandidaten kunnen de site en elkaar leren kennen tijdens enkele plaatsbezoeken en een speeddate, georganiseerd door sogent en de Stad Gent. Geïnteresseerden kunnen tijdens de speeddate uitzoeken of ze zich bij het voorstel van een andere kandidaat kunnen aansluiten om zo samen een sterkere kandidatuur in te dienen. Kandidaturen kunnen tot 17 augustus ingediend worden.

De buurt denkt mee!

Om te weten welke ideeën en noden er leven in de buurt, gaat de Stad Gent in dialoog met bewoners en lokale verenigingen. Op dinsdag 20 juni krijgen omwonenden informatie tijdens een buurtvergadering en kunnen ze hun eigen wensen en bezorgdheden op tafel leggen.

De kandidaat-beheerders zullen zich vervolgens in september tijdens een dialoogcafé aan een groep buurtbewoners en verenigingen voorstellen. Deze groep zal de voorstellen onder de loep nemen en concrete suggesties formuleren in een advies aan sogent. Het stadsontwikkelingsbedrijf zal dit advies in rekening nemen wanneer het de uiteindelijke beheerder aanduidt.

Dit najaar zal de beheerder gekend zijn. Als alles vlot verloopt, kunnen de werken starten in 2019 en zal de vernieuwde wasserijsite klaar zijn voor gebruik in de zomer van 2020.

Tijdelijke invulling

In afwachting van de opening van de vernieuwde wasserijsite zullen buurtbewoners deze zomer de plek al opnieuw kunnen leren kennen. 'De buren van de wasserij' is een vereniging van buurtbewoners die van de site een (re)creatieve werkplaats willen maken voor en door de buurt. De vereniging streeft met de tijdelijke invulling naar een mooie aanvulling op de reeds aanwezige buurtinitiatieven. De Wasserij zal daardoor vanaf juli 2017 al haar rol als ontmoetingsplek in Sint-Amandsberg kunnen spelen.

Maar eerst: saneren!

Decennialang werd op de site droogkuis 'Wasserij der Vlaanderen' uitgebaat. Door onzorgvuldig gebruik van chemische producten ontstond op de betrokken percelen een bodemverontreiniging met gechloreerde solventen (VOCL’s). De verontreiniging is terug te vinden tot op een diepte van 10 à 11 meter en heeft zich in een pluimvorm verspreid in het grondwater onder +/- 200 percelen in de buurt. De bodemverontreiniging vormt geen gevaar voor de gezondheid van de omwonenden.

De sanering gaat in het najaar van 2017 van start. In een eerste fase wordt op de kernzone de verontreinigde bodem ontgraven en afgevoerd en vindt er een bemaling van het grondwater plaats. Tijdens deze werken zal de site enkele weken niet toegankelijk zijn. Innovatieve technieken zorgen er voor dat de rest van de sanering minder invasief zal verlopen. Gedurende ongeveer een jaar zal de verontreiniging aangepakt worden door producten in de bodem te injecteren die zorgen voor een biologische afbraak van de VOCL’s. Tijdens deze fase zal gebruik van de gebouwen wel mogelijk zijn.

Deze innovatieve aanpak laat niet alleen tijdelijk ruimtegebruik toe maar maakt van de saneringsaanpak ook een hefboom om nieuwe stadsontwikkeling mogelijk te maken.

Praktisch

Kandidaat-beheerders vinden de oproep en alle informatie terug op deze pagina.

Inschrijven voor plaatsbezoeken en speeddate kan via go.stad.gent/wasserij

Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om mee na te denken over de toekomst van de Wasserij kunnen zich wenden tot wijkregisseur Merijn Van den Eede, merijn.vandeneede@stad.gent, tel. 09 266 82 42.

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus