• Scholenbouw, foto (c) Stad Gent

Wie bouwt twee scholen in Gent?

28 05 2019

De komende jaren investeert Gent in de bouw van nieuwe scholen. Voor de realisatie van een school aan de K. Fabiolalaan en één op het Henry Storyplein wordt de zoektocht gelanceerd naar een private partner die het ontwerp, de bouw, de financiering én het onderhoud wil leveren. Terzelfdertijd wordt die partner ook gevraagd om een derde school via deze alternatieve financiering te realiseren, in Ninove. Sogent begeleidt de opdracht.

DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Die private partner bestaat uit een team van onder andere een aannemer bouw, een aannemer onderhoud, een architect en eventueel een externe investeerder. Voor die inspanningen ontvangt de private partner een jaarlijkse vergoeding, betaald door de stad (aangevuld met subsidies van Agion, het Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs). Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Drie scholen

Om die scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid.

Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan één in Ninove en twee in Gent: één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en jeugdlokalen langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Steenakker.

Eén partner

Sogent begeleidt deze procedure die moet leiden tot het vinden van één private partner voor de cluster van drie scholen. 

Voor de eerste stap, de selectiefase, werd een mandaat gegeven aan Agion (het Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs). In deze fase kunnen private partners die geïnteresseerd zijn zich kandidaat stellen. Agion zal uit die kandidaten maximum vijf teams selecteren die door kunnen gaan naar de volgende fase. Deze teams maken op basis van het programma van eisen voor elke school een eerste ontwerp op. Deze voorstellen zullen tijdens fase twee beoordeeld worden door een commissie.

Interesse?

Private partners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen. Agion treedt in deze fase op als aanbestedende overheid en publiceerde de leidraad via e-Notification en via Tenders Electronic Daily. Kandidaturen kunnen tot 9 september 2019 ingediend worden.

 

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus

Een nieuwe toekomst voor het Wintercircus